Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Elektronik Harp Teknolojileri

BİLGEM

Elektronik Harp Teknolojileri

SİMA - Simülasyon Modelleme Altyapısı

SİMA, karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı yazılımıdır. SİMA, modellenecek olan sistemden bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önlemeyi, böylece yazılım geliştirme zamanı ve iş gücünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.

 • Sağlam formal taban (DEVS) altyapısı
 • Yeniden kullanılabilir model geliştirme olanağı sağlama
 • Modellerin farklı kompozisyonları ile farklı simülasyonlar geliştirebilme
 • Hem C++ hem de .NET ortamlarında model geliştirebilme imkânı
 • Kod üretimi araçları ile hızlı model geliştirme süreci
 • Simülasyon girdi ve çıktı kayıtları için kolaylaştırıcı destek kabiliyeti
 • Dağıtık simülasyon geliştirilmesini desteği
 • HLA/RTI ile uyumlu simülasyonlar ile etkileşim yeteneği
blank
blank

MARSsys / Radyo Spektrum Sistem Analizi ve Yönetimi

MARSsys; spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlayan, geniş bir yelpazede yer alan askerî ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemidir. NATO SMADEFXML veri değişim standardına sunduğu tam destek sayesinde spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon kabiliyeti sunan MARSsys’in bu alanda en gelişmiş yazılımlardan olduğu günümüzde kabul edilmektedir. Tüm dünyada muadilleri ile karşılaştırıldığında SMADEF-XML standardı ile uyumlu çalışan ilk yazılımdır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli Sivil/Askerî Spektrum Bilgi Yönetimi ile 3KHz-52GHz bandında yayılım yapan sistemlerin kaplama, enterferans (olumsuz etki) ve frekans tahsis analizleri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

SMAS (TEKNİK ANALİZ MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

  • Her frekans bandı (LF/MF, HF, V/UHF, Radyo Link, Radar) için ITU-R uyumlu yayılım modelleri
  • Tek başına (stand-alone) çalışma kabiliyeti
  • Veritabanı sorgulama arayüzü
  • Çoklu sistemler için toplu analiz
  • Kullanıcı tarafından belirlenen çalışma alanı
  • Farklı vektör ve raster harita format desteği
  • DTED 0/1/2 yükseklik verisi kullanma yeteneği
  • Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde gösterilmesi
  • Harita ile sistem listeleri arasında interaktivite

FIMS (VERİ İŞLEME MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

  • Güvenlik sınıflandırmasına göre organizsyon yapısı oluşturma ve yönetimi
  • Güvenilir ve sağlam bir spektrum yönetimi için tümleşik envanter veri tabanı
  • Enterferans raporlaması ve frekans istekleri için tam otomatik süreç yönetimi
  • Entegre Coğrafi Bilgi Yönetim Sistemi (CBS) kabiliyeti
  • NATO SMADEF-XML tabanlı ortak çalışılabilirlik isteklerine yönelik tam destek ve veri değişimi
  • Jenerik sorgulama yetenekleri
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

IR-DMAS / Kızılötesi Ölçümleri Veri Tabanı Yönetim ve Analiz Yazılımı

IR-DMAS; Platform ve KÖ ısı fişeği KÖ iz ölçüm ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, veri yönetim ve analiz yazılımı ile standart kızılötesi ölçüm ve analiz metodolojisinin geliştirilmesi için üretilmiş bir yazılımdır. IR-DMAS; KÖ verinin sistematik biçimde kayıt edilmesi, yönetilmesi ve analiz hususlarını dikkate alarak KÖ ölçümlerin sivil ve askerî uygulamalara göre planlama, ölçüm, analiz ve raporlama aşamalarını birleştirerek her seviyede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen özgün bir çözüm sunmaktadır. IR-DMAS, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilme özelliğine sahip olmakla birlikte kullanıcı isteklerine göre farklı dil seçenekleri de sunmaktadır.

 • Çok modlu, çok biçimli parçalı verilerin ilişkilendirilmesi ve birleştirilmesi
 • Meta veriyi kaydetmek için sistemsel yöntemler
 • Otomatik veri ilişkilendirilmesi
 • Farklı kamera tipleri için ham görüntü işleme
 • Tekrarlanır analizler için kolay kullanımlı analiz süiti
 • Kısa ve güvenilir analiz sonuçları
 • Veri tabanına bağlı çalışma biçimi
 • Sorgulama arayüzü sayesinde otomatik veri transferi
 • Veri tabanına bağlı planlama
 • Planlama ara yüzünden veritabanına otomatik veri transferi
 • Kullanıcıya özel veri tabanı (KÖ kameralar, filtreler, lensler, istasyonlar/konumlar)
 • Kullanıcıya özel formülasyonlar sayesinde kullanıcıya özel analizler
 • Güçlü veri değişimi kabiliyetleri (ihraç/ithal arayüzleri)
 • Esnek ve kullanıcı dostu grafik arayüzü
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
irdmas
blank

REDAY / Radar ve Elektronik Destek Sistemleri Performans Analiz Sistemi

REDAY; radar ve elektronik destek (ED) sistemlerinin performans analizlerinin, bulundukları ortam koşullarının da dikkate alınarak yapılmasını sağlayan bütünleşik bir yazılımdır. Bu yazılım aracılığıyla yer yüzeyi ve atmosferin, elektronik harp (EH) sistemlerinden ışınan elektromanyetik enerjiye etkileri farklı ampirik ve nümerik yöntemler kullanılarak modellenmektedir. Bu modelleme sonucunda analiz edilen EH sistemlerinin farklı senaryolar dâhilinde performans analizleri ve taktik durum tespitleri yapılabilmektedir.
 • Radar Kaplama Analizi
 • Radar Algılama Analizleri
 • ED Algılama Analizleri
 • Amprik ve deterministik (Fourier Split Step yöntemi) analiz kabiliyeti
 • Sistemleri envanterde saklayabilme yeteneği
 • AREPS yazılımı veri tabanı ile uyumluluk
 • Çoklu sistemler için toplu analiz
 • Kullanıcı tarafından belirlenen yatay ve dikey eksenlerde çalışma alanı
 • Farklı vektör ve raster harita format desteği
 • DTED 0/1/2 yükseklik veri kullanma yeteneği
 • Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde gösterilmesi
 • Harita ve sistem listeleri arasında interaktivite
 • Anten paterni etkilerinin hesaplamalara katılması
 • Atmosferik kırılım (refraction) profillerinin tanımlanabilmesi
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

RASES / Radar Kesit Alanı Hesaplama Sistemi

RASES, elektromanyetik alanların saçılması problemini yüksek frekans teknikleriyle çözerek Radar Kesit Alanı (RKA) büyüklüğünü hesaplayan bir yazılımdır. RAPSİM tarafından geliştirilen RASES; yazılımı fiziksel optik, seken ışın yöntemi, fiziksel kırınım teorisi, TYAR görüntüsü oluşturma ve CLEAN algoritması gibi tekniklere dayalıdır. 

YAZILIMDA KULLANILAN ANALİZLER:

 • MONOSTATİK VE BİSTATİK RKA KESTİRİMİ
  RASES tarafından sağlanan, yüksek frekans hesaplama tekniklerine dayalı benzetim ortamında monostatik ve bistatik RKA analizleri, farklı frekans, malzeme, geliş ve gözlem açıları için yapılabilmektedir. Platform üzerinde bulunan, elektriksel özellikleri birbirinden farklı malzemeler RASES yazılımı içinde bulunan RSM kütüphanesi ile tanımlanabilir. Monostatik ve bistatik analiz sonuçları lineer ya da logaritmik skalada kartezyen veya polar koordinatlarda çizdirilebilir. Bununla beraber, RKA sonuçlarına ait istatistiki bilgiler de bu sonuçlarla birlikte elde edilebilir. RASES analitik, nümerik ve deneysel yöntemlerle doğrulanmış güvenilir RKA değerleri sunar.
 • MENZİL PROFİLİ, 2-B VE 3-B TYAR GÖRÜNTÜSÜ HESAPLAMA
  RASES yazılımında hedef/platformların 1-B (menzil profili), 2-B ve 3-B TYAR görüntüleri RKA değerleri kullanılarak oluşturulabilir ve kullanıcı grafik arayüzü üzerinde gösterilebilir. TYAR görüntüleri kullanılarak platform üzerindeki baskın saçıcı bölgeler tespit edilebilir. Böylelikle RKA azaltımı veya hedef tanıma çalışmaları gerçekleştirilebilir.
 • SAÇILMA MERKEZİ TESPİTİ

1-B, 2-B ve 3-B TYAR görüntülerinden tespit edilebilen saçılma merkezine ait konum ve genlikler, hedef/platformların RKA azaltımı çalışmalarında önem arz etmektedir. Saçılma merkezi çıkartılması CLEAN algoritması ile gerçekleştirilir.

 • RKA AZALTIMINA YÖNELİK TASARIM ÖNERİLERİ

Bir platformun RKA değeri, platform üzerinde geometrik değişiklikler yapılarak ya da radar soğurucu malzeme kullanılarak azaltılabilir. Kütüphanede yer almayan bir malzeme, malzemenin elektriksel özelliklerinin kütüphaneye eklenmesiyle analizlerde kullanılabilir. Geometrik değişiklikler ise platformun CAD modeli üzerinde ticari CAD model yazılımları kullanılarak yapılabilir. Böylece düşük RKA değerli platformların tasarlanmasına olanak sağlanır.

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
blank
blank

E-Harp Sistemleri Tasarım ve Geliştirme

İLTAREN’de ileri teknoloji kapsamına giren sistemlere ilişkin kavram geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve belirlenen bazı yeni konseptlere ilişkin prototip ve kavram gösterim sistemler geliştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli elektronik taarruz (ET) ve elektronik destek (ED) sistemlerinin prototipleri başarı ile geliştirilmiş ve faaliyet alanlarımızda çok daha yetkin bir mühendis grubunun yetiştirilmesi sağlanmıştır.

 • ELEKTRONİK TAARRUZ TEKNOLOJİLERİ

  Çeşitli ET tekniklerinin etkinliğini analiz etmek amacıyla geliştirilen bir kavram gösterim sistemi (KGS) yeni nesil ET tekniklerinin uygulanabilirliğinin araştırılması için elektronik karıştırma ve aldatmaya karşı dirençli modern arama ve izleme radarlarına karşı etkin ET uygulama imkânı sunmaktadır. KGS’nin özellikleri:

  • Dar bantlı yüksek güçlü elektronik taarruz kabiliyeti
  • Dar hüzmeli çanak antenlerle istenen yöne ET uygulayabilme özelliği
  • DRFM tabanlı gelişmiş teknik üreteci
  • Çok düşük gecikme süresi
  • Tehdit yönü ve polarizasyonu bulma yeteneği
  • Kamera ile hedef izleme
  • Alıcı ve verici antenlerde polarizasyon değiştirebilme
  • Karaya veya deniz platformlarına konuşlu olarak kullanılabilme
  • Farklı karıştırma ve aldatma teknikleri ile bileşik teknik uygulayabilme
 • ELEKTRONİK DESTEK TEKNOLOJİLERİ

  Çeşitli işleme kabiliyetine sahip bileşenlerinden oluşan prototip bir sistem ile, etraftaki radarlara ilişkin parametreleri hesaplayıp operatörün bilgisine sunan Elektronik Destek (ED) Sistemi geliştirilmiştir. Tipik bir ED sisteminin kabiliyetlerine sahip prototipin diğer özellikleri:

  • Operatöre özel analiz ekranları
  • Yoğun harekât ortamında hızlı güdümlü mermi teşhisi
  • Merkezî ve operatöre özel emiter kimliklendirme veri giriş imkânı
  • Temas kayıt özelliklerinin GPS ve cayro ile anlık eşleştirilebilmesi
  • Analiz maksatlı temas dosyası oluşturtabilme
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

E-Harp Analiz, Test, Değerlendirme ve Mühendislik Destek Hizmetleri

İLTAREN’de yapılan EH sistem geliştirme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri geliştirilmekte ve bunun yanında ihtiyaç makamlarına mühendislik destek hizmetleri verilmektedir.

 • DONANIM ÇEVRİM LABORATUVARLARI
  Faaliyet alanlarımızla ilgili, RF ve Kızılötesi (KÖ) bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik, Donanım Çevrim Laboratuvarları kurulmaktadır. Bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek daha güvenilir, sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesine ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 • RF VE KIZILÖTESİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

  Hava ve kara platformlarının ve ısı fişeği gibi dekoyların KÖ izlerini ölçmek için geliştirilmiş bir sistem aracılığı ile RF, IF ve video bantlarında sinyallerin kaydedilmesi ve geri çalınması amacıyla RF ve KÖ bantlarında kullanılabilecek iki farklı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Her iki sistem de bileşenlerine özel olarak tasarlanmış Panelvan tipi bir minibüse yerleştirilerek mobil olarak kullanılabilmektedir.

 • MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ

  SSM tarafından yürütülmekte olan farklı EH sistem projeleri kapsamında kazanılmakta olan altyapıyı kullanarak, tehdit analizlerinin gerçekleştirilmesi, EH Teknik ve Taktiklerinin geliştirilmesi, Elektronik Harp Sistemlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden programlanması, EHDM personeli bilgi birikimi ve tecrübesinin, görev başı eğitimler ile azami seviyeye yükseltilmesi gibi alanlarda ihtiyaç makamına destek verilmektedir.

  Bunun yanı sıra SSM’nin yürütmekte olduğu ve farklı kuvvetlerdeki operatörlere eğitim maksatlı çalışma imkanı sağlayacak bir prototip sistem için radar elektronik destek ve elektronik taarruz, muhabere elektronik destek ve elektronik taarruz ve sistem mühendisliği faaliyetlerini içerecek üç farklı uzmanlık alanında mühendislik desteği verilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
EHARPA~1
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.