UEKAE Ana Sayfa   /   Eğitimler UEKAE Eğitimleri

EĞİTİMLER

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Eğitimleri

Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 1 dönem (Güz/Bahar)

Ön Şartlar

• İlgili bölümlerin 2 ve üst sınıflarında olmak

Kimler Katılabilir?

• Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri

Eğitim Hedefleri

Öğrencilerin:
• Blokzincir mimarileri hakkında bilgi sahibi olması(Yapı taşları, temel kavramlar),
• Blokzincir kriptolojisi (kripto yapı taşları) hakkında bilgi sahibi olması,
• Gereksinimlere uygun blokzincir çözümleri önerebilir hale gelmeleri,
• Blokzincir teknolojileri uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

• Blokzincir teknolojisinin temelleri (5 hafta)
• Blokzincir kriptolojisi (2 hafta)
• Ethereum platformu ve akıllı sözleşmeler
• Blokzincir teknolojisinde topluluk ve yönetmelikler
• Kripto para ekosistemi
• Blokzincir teknolojisinin uygulama alanları (3 hafta)

Akıllı Kart İşletim Sistemi Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 2 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• AKİS üzerinde uygulama geliştirmek isteyenler,
• AKİS yüklü kartlar ile çalışan bilgisayar uygulamasıgeliştirmek isteyenler.

Eğitim Hedefleri

• Akıllı kart işletim sistemleri ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması,
• AKİS üzerinde uygulama geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olunması,
• AKİS yüklü kartlar ile çalışan sürücü yazılımı ve/veya
kütüphane yazılımı geliştirebilecek düzeyde bilgi
sahibi olunması.

Konu Başlıkları

• Akıllı Kartlar ve Kullanım Alanları
• AKİS ve Uygulama Alanları
• AKİS Haberleşme Protokolü
• AKİS Yaşam Evreleri
• AKİS Dosyalama Yapısı, Güvenlik Mimarisi ve Komutları
• AKİS Bilgisayar Uygulamaları (PKCS11, PKCS15, CSP, mini sürücü)

Kart Erişim Cihazı Standardı Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 2 gün

Ön Şartlar

• Akıllı kartların haberleşmek için kullandıkları APDU komutları

 (IEC/ISO 7816-4) hakkında bilgi sahibi olunması

Kimler Katılabilir?

• TS 13582, TS13583, TS 13584, TS 13585 standartlarında tanımlı Kart Erişim Cihazı (KEC)
geliştirmek isteyenler.

Eğitim Hedefleri

• Kart Erişim Cihazı (KEC) geliştirebilecek düzeyde bilgi sahibi olunması,
• KEC’in sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Konu Başlıkları

• Standardlar ile İlgili Temel Kavramlar
• Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)
• KEC Arayüzleri ve Özellikleri
• KEC Uygulama Yazılımı Özellikleri
• KEC Protokolleri
• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve EKDS Veri Yapıları ve Erişim Kuralları
• KEC Ortak Kriterler (Common Criteria, CC) Sertifikasyon Süreci
• KEC TSE Standardı Sertifikasyon Süreci

Kart Erişim Cihazı Ortak Kriterler Sertifikasyon Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• TS 13582, TS13583, TS 13584, TS 13585 standartlarında tanımlı Kart Erişim Cihazı (KEC)
geliştirmek isteyenler.

Eğitim Hedefleri

• Kart Erişim Cihazının geliştirilmesi öncesinde Ortak Kriterler ve Kart Erişim Cihazı Koruma Profilinin getirdiği ürün gerekleri hakkında bilgi sahibi olunması ve güvence gereklerinden güvenlik hedefi dokümanının (ST) hazırlanabilmesi.

Konu Başlıkları

• Ortak Kriter (CC) Değerlendirme Süreci
• Kart Erişim Cihazının (KEC) Tanımı
• Kart Erişim Cihazı (KEC) Güvenlik Problem Tanımı
• Kart Erişim Cihazı (KEC) Güvenlik Hedefleri
• Kart Erişim Cihazı (KEC) Güvenlik İşlevsel Gerekleri
• Kart Erişim Cihazı (KEC) Güvenlik Güvence Gerekleri

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Standardı Eğitimi

Eğitim Hedefleri

Eğitimin Süresi

• 2 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• TS 13678, TS 13679, TS 13680, TS 13681 standartlarında tanımlı Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS), Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS), Rol Doğrulama Sunucusu veya Kimlik Kartı Yazılım Kütüphanesi geliştirmek isteyenler.

Eğitim Hedefleri

• Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) bileşenleri olan Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS), Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS), Rol Doğrulama Sunucusu veya Kimlik Kartı Yazılım Kütüphanesi’ni geliştirebilecek düzeyde bilgi sahibi
olunması.

Konu Başlıkları

• Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)
• Kimlik Kartı Veri Yapıları ve Erişim Koşulları
• Kimlik Kartı Yazılım Kütüphanesi
• Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS)
• Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS)
• Kimlik Tanıma ve Doğrulama Yöntemleri
• Rol Doğrulama ile Veri Erişimi

T.C. Kimlik Kartı Kullanım Vakaları Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır

Kimler Katılabilir?

• İş süreçlerini T.C. Kimlik Kartı ve Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’ne (EKDS) entegre etmek isteyen iş analistleri ve uygulama geliştiricileri.

Eğitim Hedefleri

• T.C. Kimlik Kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), Kimlik Tanıma ve Doğrulama Yöntemleri ve Kimlik Kartı Kullanım Vakaları konuları hakkında bilgi
sahibi olunması.

Konu Başlıkları

• T.C. Kimlik Kartı Tanıtımı
• T.C. Kimlik Kartı Görsel Güvenlik Özellikleri
• Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)
• Kimlik Tanıma ve Doğrulama Yöntemleri
• Kimlik Kartı Kullanım Vakaları

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim