MENÜ
Ana Sayfa   /   Laboratuvarlar   /   TDD Laboratuvarları

LABORATUVARLAR

Test ve Değerlendirme Direktörlüğü Laboratuvarları

BİLGEM bünyesindeki birbirinden değerli laboratuvarlar, Ar-Ge ruhunu besleyen nezih çalışma ortamları ve modern cihazların yanı sıra aynı ulusal hedeflere odaklanmış ilham verici bilim insanları ile bir arada bulunma ayrıcalığını da sunmaktadır.

COMSEC Laboratuvarı

COMSEC Laboratuvarı, TÜBİTAK-BİLGEM çatısı altında, gizlilik dereceli kriptografik veri işleyen Bilgi Güvenliği (BG) ürünlerinin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu konusunda test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmektedir. COMSEC laboratuvarı hizmetleri, özellikle TSK ve NATO’da kullanılacak BG ürünleri açısından önemlidir.

COMSEC BG ürün testi hizmetinde, ürünün tasarım ve gerçekleme yönteminin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu test edilir. COMSEC testi sonucunda, belli bir gizlilik seviyesindeki BG ürününün, çalışma ortamında karşılaşabileceği “Kurcalama, hata yaratma, yan kanal analizi ve protokol saldırıları” gibi tehditlere karşı, hangi güvenlik seviyesinde koruma sağlayabildiğinin değerlendirmesi yapılmış olur.

COMSEC BG ürün danışmanlığı hizmetinde, hedeflenen gizlilik derecesine uygun olarak geliştirilmesi planlanan ürüne özel, dikkat edilmesi gereken tasarım ve gerçekleme ayrıntıları konusunda bilgilendirme yapılır. COMSEC danışmanlığındaki ana hedef, COMSEC testine girecek ürünlerin tasarım ve gerçekleme aşamalarında COMSEC kriterlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır.

COMSEC eğitim hizmetinde, COMSEC kriterleri ve kriterlerin hangi saldırı türlerine karşı koruma sağlayacağı konusunda bilgilendirme yapılır.

OKTEM / Ortak Kriterler Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

OKTEM, Bilişim Teknolojisi ürünlerine yönelik uluslararası güvenlik değerlendirme standardı olan ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler (OK) değerlendirmeleri hizmetini, ISO/IEC 17025’e göre TÜRKAK’tan akredite olduğu 2005 yılından beri sürdürmektedir.

Ortak Kriterler değerlendirmelerinin yanı sıra, ISO/IEC 19790 Kripto Modül Testleri, TSE K 505 Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi, TS 13678 – TS 13681 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ve TS 13582 – TS 13585 Elektronik Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları testlerini de gerçekleştirmektedir.

RAPSİM / Radar Performans ve İz Analiz Merkezi

RAPSİM (Radar Performans ve İz Analiz Merkezi), rüzgar türbinlerinin, askeri ve sivil elektronik sistemlerin performansları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve incelenmesi maksadıyla 1 Mart 2011 tarihinde TÜBİTAK – BİLGEM bünyesinde kurulmuştur.

Elektromanyetik teori, sayısal işaret işleme, haberleşme sistemleri ve yazılım tasarımları üzerinde uzmanlaşmış ekibi sayesinde RAPSİM, radar, seyrüsefer ve haberleşme prensibi ile çalışan birçok elektronik sistemi, sayısal harita altyapısının sağladığı arazi karakteristiği ve sistem çalışma parametrelerini de göz önünde bulundurarak modellemekte ve benzetimlerini gerçekleştirmektedir. Yüksek doğruluklu mühendislik yaklaşımı esas alınarak yürütülen modelleme ve benzetim süreçleri, yüksek-seviyeli görsel arayüzler ve otomatik raporlama araçları ile desteklenen, açıklayıcı ve esinlendirici çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır.

YTKDL / Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı

Dünyanın en büyük sektörlerinden biri hiç şüphesiz yazılım sektörüdür. Geliştirilen yazılımların büyüklüğü ve insan hayatının her alanında yer alması bu sektörün önemini daha da arttırmaktadır. Bu yüzden, başarılı yazılımların geliştirilmesi için bu konudaki standartların ve belirlenmiş süreçlerin en iyi şekilde uygulanması her geçen gün önemini arttırmaktadır. Daha kaliteli ve başarılı projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak için, Şubat 2010’da YTKDL kurulmuştur. YTKDL, test ettiği yazılımların kendisinden beklenen davranışları gösterdiğini, hedeflenen kalite kriterlerini sağladığını ve standartlara uyduğunu göstermek amacıyla yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

YTKDL, TÜBİTAK Enstitüleri’nde geliştirilen projelerin ve kamu/özel sektör kurumlarının tedarik edeceği yazılımların istenen nitelikte, ihtiyaca uygun ve daha kaliteli olması için, yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme konusunda farkındalık oluşturmak için, tecrübelerini yazılım sektörü ile paylaşmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

TEMPEST / Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

TEMPEST Test ve Değerlendirme laboratuvarı (TTL), gizlilik dereceli bilgi işleyen elektriksel ve elektronik teçhizattan kaynaklanan istenmeyen elektromanyetik enerji emisyonlarını ve bu emisyonların araştırılması, incelenmesi ve kontrol altına alınması konularında test ve değerlendirmeler yapmaktadır.

TTL’nin kuruluşu, Ekim 1995 tarihine kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar “EMC ve TEMPEST Test Merkezi” olarak hizmet veren laboratuvar, TÜBİTAK BİLGEM’in bilgi güvenliği alanına odaklanma hedefi doğrultusunda 2012 yılında ayrı bir laboratuvar olarak kurulmuştur. TTL laboratuvarı cihaz, sistem ve platformların TEMPEST testlerini gerçekleştirmektedir. TEMPEST bilgisayar, TEMPEST yazıcı, IP Kripto cihazları, kripto modülleri gibi cihazlar yanında milli gemi MİLGEM, Göktürk uydusu gibi platformlar da test edilmektedir.

Kripto Analiz Laboratuvarı

Kripto Analiz Laboratuvarı, TÜBİTAK-BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde kripto analiz faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kripto Analiz Laboratuvarı’nda, 1995 yılından bu yana askeri, kamu ve özel kurum/kuruluşlara yönelik bilgi güvenliği çözümlerinin kriptografik açıdan yeterli güvenlik seviyesinde olup olmadıklarının analiz ve değerlendirmesi uzman kriptologlar tarafından yapılmaktadır.

Kripto Analiz Laboratuvarı, Kripto Algoritma Analizi ve Kripto Mimari Analizi olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler sırasında hem açık literatürde yer alan kripto analiz metotlarına hem de özgün olarak geliştirilmiş saldırı yöntemlerine karşı kripto algoritmasının ve mimarisinin dayanıklılığı ölçülmektedir.

EMI / EMC Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

Elektromanyetik girişim ve uyumluluk konusunda geniş ölçekli çalışmalar 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteği ile eski adı ETTM (EMC TEMPEST Test Merkezi) olarak TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)’nde başlamıştır. Çalışmalar önceleri sadece elektromanyetik emisyon yoluyla bilgi kaçağına yönelik TEMPEST konusu ile sınırlı olarak başlamış, ancak daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde tüm elektromanyetik ortam etkileri kuşatıcı şekilde genişlemiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde birçok ilk gerçekleştirilmiştir. Örneğin azami ulusal katma değerle gerçekleştirilen ilk elektromanyetik ekranlı yansımasız test odası 1999 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmete girmiştir. Özellikle 1999 yılından itibaren platform seviyesinde elektromanyetik uyumluluk konusunda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.

TÜTEL / Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı

TÜTEL, 2017 yılında BİLGEM’de laboratuvarların kurulmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Tümdevre tasarımı konusunda çalışmalar yürütülen laboratuvarda, dijital tasarım projeleri başta olmak üzere, rastgele sayı üreteçleri ve alıcı verici tümdevre tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca, IoT sistemler için düşük güçte çalışan güvenli bir işlemci tasarımı ve yapay zeka algoritmalarının donanım seviyesinde çip akışında tasarlanması çalışmaları da devam etmektedir.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim