İLTAREN Ana Sayfa   /   İLTAREN Faaliyet Alanları

İLTAREN

Faaliyet Alanları

Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yürüten İLTAREN; Elektronik Destek Teknolojileri, Elektronik Taarruz Teknolojileri ve Elektronik Harp Veri Tabanlarına yönelik çalışmalar yürütürken, Donanım Çevrim Laboratuvarlarının, Modelleme ve Simülasyon Yazılım Altyapılarının, Test ve Ölçüm Altyapılarının ve de Gömülü Sistemlerin geliştirilmesi üzerine projeler yürütmektedir. Sentetik RF ve KÖ ortamların üretilmesine yönelik altyapı çalışmaları da geliştiren İLTAREN, ilgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.

Elektronik Destek Teknolojilerine
Yönelik Çalışmalar

web_milgem_ed-1

Darbe Analizi Prototip Sistemi

Çeşitli işleme kabiliyetine sahip bileşenlerinden oluşan prototip sistem ile, etraftaki radarlara ilişkin parametreleri hesaplayıp operatörün bilgisine sunan Elektronik Destek (ED) Sistemi geliştirilmiştir. Tipik bir ED sisteminin kabiliyetlerine sahip olan prototip yoğun harekât ortamında hızlı güdümlü mermi teşhisi de yapılabilmektedir. Emiter kimliklendirme işlemi merkezi ve operatöre özel verilere giriş kabiliyetine sahiptir. Temas kayıt özellikleri ile GPS ve CAYRO verileriyle temas kayıtları anlık olarak eşleştirilmektedir. Analiz maksatlı temas dosyası oluşturabilmektedir.

Radar Kimliklendirme İşlemcisi

FPGA üzerinde gerçekleştirilen Radar Kimliklendirme İşlemcisi (RIP), yoğun harekât ortamında RF, PRI, SCAN parametrelerini yüksek başarımlı olarak hesaplayabilmektedir.
blank
RIP standart ED sistemlerine göre işlem gücü önemli ölçüde yüksek olmasına karşın bu sistemlerden daha düşük güç tüketimine sahiptir. RIP hem hava hem de deniz platformlarında uygulama alanı bulabilmektedir.
elektronikdestekcard
blank
blank

Elektronik Taarruz Teknolojilerine
Yönelik Çalışmalar

web_et_0-a
Çeşitli Elektronik Taarruz (ET) tekniklerinin etkinliğini analiz etmek amacıyla Kavram Gösterim Sistemleri (KGS) geliştirilmektedir. Örnek olarak, bu kapsamda son olarak geliştirilen bir sistem yeni nesil ET tekniklerinin uygulanabilirliğinin araştırılması için elektronik karıştırma ve aldatmaya karşı dirençli modern arama ve izleme radarlarına karşı etkin ET uygulama imkânı sunmaktadır. KGS’nin özellikleri:
 • Dar bantlı yüksek güçlü elektronik taarruz kabiliyeti,
 • Dar hüzmeli çanak antenlerle istenen yöne ET uygulayabilme özelliği,
 • DRFM tabanlı gelişmiş teknik üreteci,
 • Çok düşük gecikme süresi,
 • Tehdit yönü ve polarizasyonu bulma yeteneği,
 • Kamera ile hedef izleme,
 • Alıcı ve verici antenlerde polarizasyon değiştirebilme,
 • Karaya veya deniz platformlarına konuşlu olarak kullanılabilme,
 • Farklı karıştırma ve aldatma teknikleri ve bileşik teknik uygulayabilme.
elektroniktaarruz

Elektronik Harp Veritabanlarına
Yönelik Çalışmalar

blank

Elektronik Harp Veri Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Veri girişi, veri güncellemesi ve analiz amaçlarına yönelik olarak komuta özellikli ve müşterek EH veri tabanları geliştirilmektedir. Bu EH Veri Yönetim Sistemleri sayesinde herhangi bir ED sistemi ile belirlenen bir tehdit diğer ED sistemleri tarafından da ortak olarak kullanılabilmekte, bu sayede mevcut EH verilerinin sürekli geliştirilip iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

F16-PFMG (F16 Pre Flight Message Generator) Yazılımı

F-16 savaş uçaklarının bekasını artırmak maksadıyla, görevleri sırasında maruz kalabilecekleri tehditleri tanıyabilmeleri ve bu tehditleri savuşturacak en uygun karşı tedbirleri uygulayabilmeleri için Görev Veri Dosyası hazırlanılmasında kullanılan F-16 PFMG Yazılımı geliştirilmiş ve F-16’lara ilişkin tehdit ve ilişkili karşı tedbirlerin tutulduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Elektronik Harp Veri Tabanı oluşturulmuştur.
elektronikharpveritabanlari
blank

Donanım Çevrim Laboratuvarlarının
Geliştirilmesi

web_fms-1
Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak Donanım Çevrim Laboratuvarları geliştirilmekte olup, bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır.
donanimcevrimlab

Modelleme ve Simülasyon Yazılım
Altyapılarının Geliştirilmesi

blank

Geniş kapsamlı modelleme ve simülasyon uygulamalarına temel oluşturacak yazılımlar üzerinde yoğunlaşan Enstitü, simülasyon modellerinin modüler ve hiyerarşik biçimde birleşmesi ve birlikte çalışabilmesini sağlayan bir simülasyon motoru, 3 boyutlu ortam ve çeşitli bantlarda sanal sahne oluşturma ve yönetim altyapısı, coğrafi bilgi yönetim katmanı, veri geçerleme ve kural uygulama motoru gibi entegre bir uygulama geliştirme ortamı oluşturmuştur.

blank

SİMA - Simülasyon Modelleme Altyapısı

SİMA, karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı yazılımıdır. SİMA, modellenecek olan sistemden bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önlemeyi, böylece yazılım geliştirme zamanı ve iş gücünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.
modsimsimasema

KODO - Kod Oluşturucu

Kod Oluşturucu (KODO), simülasyon modellerinin tanımlanması aşamasında kullanılacak olan veri yapılarının otomatik olarak oluşturulmasını mümkün kılan bir yazılım geliştirme yardımcı aracıdır. Simülasyon çalışması sırasında verilerin simülasyon katmanları arasında, bilgi uzayında tanımlanmış kısıtlara uygun olarak akması için, hem tüm katmanlarda kullanılacak veri yapılarının bilgi uzayında tanımlı tiplere uygun olarak tanımlanması hem de dönüşüm ve aktarım fonksiyonlarının gerçeklenmesi gerekmektedir. Bu işlem doğası itibariyle karmaşık, zaman alıcı ve tekrarlar içeren bir işlemdir. KODO deklaratif bir arabirim sunarak KODO’ya özel bir XML dokümanında belirtilen basit ya da karmaşık veri tipleri için gerekli olan sınıf tanımlamalarını ve dönüştürme kodunu C++ ve C# dillerinde otomatik olarak üretir. KODO, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla Microsoft Visual Studio ortamına menü seçeneği olarak entegre olabilen bir “Visual Studio Add-in” olarak üretilmiştir.

SAHNE - Üç Boyutlu Ortam Görüntüleme Altyapısı

Sahne’nin ana hedefi simülasyon uygulamalarında ya da üç boyutlu gösterim içeren diğer uygulamalarda, üç boyutlu nesnelerin gösterimi ve denetlenmesi, sanal ortamın gerçekçi bir şekilde görüntülenmesi ve kamera kontrolü gibi standart işlevleri uygulama geliştiricisine sunan bir kütüphane sağlamaktır.
blank

İLTAREN CBS - Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Kütüphanesi

İLTAREN CBS’nin ana işlevi CBS fonksiyonu içeren uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan veri erişimi, gösterimi ve sorgulamalarını kolaylaştıran bir orta katman sağlamaktır.

modsimiltcbssema

Test ve Ölçüm Altyapılarının Geliştirilmesi

testveolcum-2

Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak, açık saha test ve ölçüm faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere sabit ve mobil test ve ölçüm laboratuvarları geliştirilmektedir.

RF ve Kızılötesi Ölçüm Sistemleri

Hava ve kara platformlarının ve ısı fişeği gibi dekoyların KÖ izlerini ölçmek için geliştirilmiş bir sistem ile RF, IF ve video bantlarında sinyallerin kayıt edilmesi ve geri oynatılması amacıyla RF ve KÖ bantlarında kullanılabilecek iki farklı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Her iki sistem de bileşenlerine özel olarak tasarlanmış Panelvan tipi bir minibüse yerleştirilerek mobil olarak kullanılabilmektedir.

testveolcum

Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

gsg1-1

İLTAREN’de, ileri teknoloji kapsamına giren sistemlere ilişkin kavram geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve belirlenen bazı yeni konseptlere ilişkin prototip sistemler geliştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli elektronik taarruz (ET) ve elektronik destek (ED) sistemlerinin prototipleri başarı ile geliştirilmiş ve faaliyet alanlarımızda çok daha yetkin bir mühendis grubunun yetiştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca birden fazla sistemde kullanılabilecek kritik donanım bileşenlerine yönelik olarak kart tasarımı ve prototip üretimi faaliyetleri de yürütülmektedir.

Sentetik RF/KÖ Sahne/Ortam

blank

RF ve KÖ sistemlerin algoritma geliştirme çalışmalarında, sistem/yazılım ve performans testlerinde ve uygulanan ET tekniklerinin etkinlik analizlerinde; bu sistemler tarafından algılanan sahnenin sentetik olarak üretilmesi gerekmektedir. Sentetik RF ve KÖ ortamların üretilmesine yönelik altyapı, İLTAREN’de geliştirilmektedir.

RF sistemler tarafından algılanan RF Sahne, RF sisteme spesifik parametreler ve ortam koşulları dikkate alınarak senaryoya uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Aktif RF sistemlere yönelik clutter hesaplamaları da gerçekleştirilmektedir.

KÖ sistemler tarafından algılanan KÖ Sahne; KÖ sisteme spesifik parametreler, platformların KÖ izlerinin oluşturulmasında kullanılan malzeme özellikleri ve ortam koşulları dikkate alınarak senaryoya uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda İLTAREN’de hâlihazırda su üstü platformlara yönelik geliştirilen gerçek zamanlı KÖ Sahne üretecinin, hava ve kara platformlarına yönelik olarak güncellenmesi planlanmıştır.

Sahne üreticinde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere model geliştirme, KÖ iz değerlerini ölçümlerle doğrulama, yeni ölçüm yöntemleri geliştirme ve uluslararası kabul gören üçüncü parti yazılımlarla birlikte çalışabilirliği sağlama çalışmalarına devam edilmektedir. Benzer şekilde KÖ Sahne üretecinin çeşitli donanımlarla birlikte çalışabilmesini sağlayacak donanım arayüzü geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

sentetikrfko-alt
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim