İLTAREN Ana Sayfa   /   İLTAREN Faaliyet Alanları

İLTAREN

Faaliyet Alanları

Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yürüten İLTAREN; Elektronik Destek Teknolojileri, Elektronik Taarruz Teknolojileri ve Elektronik Harp Veri Tabanlarına yönelik çalışmalar yürütürken, Donanım Çevrim Laboratuvarlarının, Modelleme ve Simülasyon Yazılım Altyapılarının, Test ve Ölçüm Altyapılarının ve de Gömülü Sistemlerin geliştirilmesi üzerine projeler yürütmektedir. Sentetik RF ve KÖ ortamların üretilmesine yönelik altyapı çalışmaları da geliştiren İLTAREN, ilgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.

Elektronik Destek Teknolojilerine
Yönelik Çalışmalar

web_milgem_ed-1

Darbe Analizi Prototip Sistemi

Çeşitli işleme kabiliyetine sahip bileşenlerinden oluşan prototip sistem ile, etraftaki radarlara ilişkin parametreleri hesaplayıp operatörün bilgisine sunan Elektronik Destek (ED) Sistemi geliştirilmiştir. Tipik bir ED sisteminin kabiliyetlerine sahip olan prototip yoğun harekât ortamında hızlı güdümlü mermi teşhisi de yapılabilmektedir. Emiter kimliklendirme işlemi merkezi ve operatöre özel verilere giriş kabiliyetine sahiptir. Temas kayıt özellikleri ile GPS ve CAYRO verileriyle temas kayıtları anlık olarak eşleştirilmektedir. Analiz maksatlı temas dosyası oluşturabilmektedir.

Radar Kimliklendirme İşlemcisi

FPGA üzerinde gerçekleştirilen Radar Kimliklendirme İşlemcisi (RIP), yoğun harekât ortamında RF, PRI, SCAN parametrelerini yüksek başarımlı olarak hesaplayabilmektedir.
blank
RIP standart ED sistemlerine göre işlem gücü önemli ölçüde yüksek olmasına karşın bu sistemlerden daha düşük güç tüketimine sahiptir. RIP hem hava hem de deniz platformlarında uygulama alanı bulabilmektedir.
elektronikdestekcard
blank
blank

Elektronik Taarruz Teknolojilerine
Yönelik Çalışmalar

web_et_0-a
Çeşitli Elektronik Taarruz (ET) tekniklerinin etkinliğini analiz etmek amacıyla Kavram Gösterim Sistemleri (KGS) geliştirilmektedir. Örnek olarak, bu kapsamda son olarak geliştirilen bir sistem yeni nesil ET tekniklerinin uygulanabilirliğinin araştırılması için elektronik karıştırma ve aldatmaya karşı dirençli modern arama ve izleme radarlarına karşı etkin ET uygulama imkânı sunmaktadır. KGS’nin özellikleri:
 • Dar bantlı yüksek güçlü elektronik taarruz kabiliyeti,
 • Dar hüzmeli çanak antenlerle istenen yöne ET uygulayabilme özelliği,
 • DRFM tabanlı gelişmiş teknik üreteci,
 • Çok düşük gecikme süresi,
 • Tehdit yönü ve polarizasyonu bulma yeteneği,
 • Kamera ile hedef izleme,
 • Alıcı ve verici antenlerde polarizasyon değiştirebilme,
 • Karaya veya deniz platformlarına konuşlu olarak kullanılabilme,
 • Farklı karıştırma ve aldatma teknikleri ve bileşik teknik uygulayabilme.
elektroniktaarruz

Elektronik Harp Veritabanlarına
Yönelik Çalışmalar

blank

Elektronik Harp Veri Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Veri girişi, veri güncellemesi ve analiz amaçlarına yönelik olarak komuta özellikli ve müşterek EH veri tabanları geliştirilmektedir. Bu EH Veri Yönetim Sistemleri sayesinde herhangi bir ED sistemi ile belirlenen bir tehdit diğer ED sistemleri tarafından da ortak olarak kullanılabilmekte, bu sayede mevcut EH verilerinin sürekli geliştirilip iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

F16-PFMG (F16 Pre Flight Message Generator) Yazılımı

F-16 savaş uçaklarının bekasını artırmak maksadıyla, görevleri sırasında maruz kalabilecekleri tehditleri tanıyabilmeleri ve bu tehditleri savuşturacak en uygun karşı tedbirleri uygulayabilmeleri için Görev Veri Dosyası hazırlanılmasında kullanılan F-16 PFMG Yazılımı geliştirilmiş ve F-16’lara ilişkin tehdit ve ilişkili karşı tedbirlerin tutulduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Elektronik Harp Veri Tabanı oluşturulmuştur.
elektronikharpveritabanlari
blank

Donanım Çevrim Laboratuvarlarının
Geliştirilmesi

web_fms-1
Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak Donanım Çevrim Laboratuvarları geliştirilmekte olup, bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır.
donanimcevrimlab

Modelleme ve Simülasyon Yazılım
Altyapılarının Geliştirilmesi

blank

Geniş kapsamlı modelleme ve simülasyon uygulamalarına temel oluşturacak yazılımlar üzerinde yoğunlaşan Enstitü, simülasyon modellerinin modüler ve hiyerarşik biçimde birleşmesi ve birlikte çalışabilmesini sağlayan bir simülasyon motoru, 3 boyutlu ortam ve çeşitli bantlarda sanal sahne oluşturma ve yönetim altyapısı, coğrafi bilgi yönetim katmanı, veri geçerleme ve kural uygulama motoru gibi entegre bir uygulama geliştirme ortamı oluşturmuştur.

blank

SİMA - Simülasyon Modelleme Altyapısı

SİMA, karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı yazılımıdır. SİMA, modellenecek olan sistemden bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önlemeyi, böylece yazılım geliştirme zamanı ve iş gücünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.
modsimsimasema

KODO - Kod Oluşturucu

Kod Oluşturucu (KODO), simülasyon modellerinin tanımlanması aşamasında kullanılacak olan veri yapılarının otomatik olarak oluşturulmasını mümkün kılan bir yazılım geliştirme yardımcı aracıdır. Simülasyon çalışması sırasında verilerin simülasyon katmanları arasında, bilgi uzayında tanımlanmış kısıtlara uygun olarak akması için, hem tüm katmanlarda kullanılacak veri yapılarının bilgi uzayında tanımlı tiplere uygun olarak tanımlanması hem de dönüşüm ve aktarım fonksiyonlarının gerçeklenmesi gerekmektedir. Bu işlem doğası itibariyle karmaşık, zaman alıcı ve tekrarlar içeren bir işlemdir. KODO deklaratif bir arabirim sunarak KODO’ya özel bir XML dokümanında belirtilen basit ya da karmaşık veri tipleri için gerekli olan sınıf tanımlamalarını ve dönüştürme kodunu C++ ve C# dillerinde otomatik olarak üretir. KODO, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla Microsoft Visual Studio ortamına menü seçeneği olarak entegre olabilen bir “Visual Studio Add-in” olarak üretilmiştir.

SAHNE - Üç Boyutlu Ortam Görüntüleme Altyapısı

Sahne’nin ana hedefi simülasyon uygulamalarında ya da üç boyutlu gösterim içeren diğer uygulamalarda, üç boyutlu nesnelerin gösterimi ve denetlenmesi, sanal ortamın gerçekçi bir şekilde görüntülenmesi ve kamera kontrolü gibi standart işlevleri uygulama geliştiricisine sunan bir kütüphane sağlamaktır.
blank

İLTAREN CBS - Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Kütüphanesi

İLTAREN CBS’nin ana işlevi CBS fonksiyonu içeren uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan veri erişimi, gösterimi ve sorgulamalarını kolaylaştıran bir orta katman sağlamaktır.

modsimiltcbssema

Test ve Ölçüm Altyapılarının Geliştirilmesi

testveolcum-2

Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak, açık saha test ve ölçüm faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere sabit ve mobil test ve ölçüm laboratuvarları geliştirilmektedir.

RF ve Kızılötesi Ölçüm Sistemleri

Hava ve kara platformlarının ve ısı fişeği gibi dekoyların KÖ izlerini ölçmek için geliştirilmiş bir sistem ile RF, IF ve video bantlarında sinyallerin kayıt edilmesi ve geri oynatılması amacıyla RF ve KÖ bantlarında kullanılabilecek iki farklı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Her iki sistem de bileşenlerine özel olarak tasarlanmış Panelvan tipi bir minibüse yerleştirilerek mobil olarak kullanılabilmektedir.

testveolcum

Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

gsg1-1

İLTAREN’de, ileri teknoloji kapsamına giren sistemlere ilişkin kavram geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve belirlenen bazı yeni konseptlere ilişkin prototip sistemler geliştirilmektedir. Bu kapsamda çeşitli elektronik taarruz (ET) ve elektronik destek (ED) sistemlerinin prototipleri başarı ile geliştirilmiş ve faaliyet alanlarımızda çok daha yetkin bir mühendis grubunun yetiştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca birden fazla sistemde kullanılabilecek kritik donanım bileşenlerine yönelik olarak kart tasarımı ve prototip üretimi faaliyetleri de yürütülmektedir.

Sentetik RF/KÖ Sahne/Ortam

blank

RF ve KÖ sistemlerin algoritma geliştirme çalışmalarında, sistem/yazılım ve performans testlerinde ve uygulanan ET tekniklerinin etkinlik analizlerinde; bu sistemler tarafından algılanan sahnenin sentetik olarak üretilmesi gerekmektedir. Sentetik RF ve KÖ ortamların üretilmesine yönelik altyapı, İLTAREN’de geliştirilmektedir.

RF sistemler tarafından algılanan RF Sahne, RF sisteme spesifik parametreler ve ortam koşulları dikkate alınarak senaryoya uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Aktif RF sistemlere yönelik clutter hesaplamaları da gerçekleştirilmektedir.

KÖ sistemler tarafından algılanan KÖ Sahne; KÖ sisteme spesifik parametreler, platformların KÖ izlerinin oluşturulmasında kullanılan malzeme özellikleri ve ortam koşulları dikkate alınarak senaryoya uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda İLTAREN’de hâlihazırda su üstü platformlara yönelik geliştirilen gerçek zamanlı KÖ Sahne üretecinin, hava ve kara platformlarına yönelik olarak güncellenmesi planlanmıştır.

Sahne üreticinde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere model geliştirme, KÖ iz değerlerini ölçümlerle doğrulama, yeni ölçüm yöntemleri geliştirme ve uluslararası kabul gören üçüncü parti yazılımlarla birlikte çalışabilirliği sağlama çalışmalarına devam edilmektedir. Benzer şekilde KÖ Sahne üretecinin çeşitli donanımlarla birlikte çalışabilmesini sağlayacak donanım arayüzü geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

sentetikrfko-alt
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.