Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar

E-Kimlik Projesi – T.C. Kimlik Kartı Projesi

e-kimlik-projesi-img-1

T.C. Kimlik Kartı Projesi’nin amacı, farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan, akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek ve bu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkânı sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında aşağıdaki ürünler geliştirilmiştir:
– Akıllı Kart Yongası (UKTÜM)
– Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS)
– Kart Yönetim ve Yönetim Sistemi (KYS)
– Güvenli Kart Erişim Cihazları (KEC)
– Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)

Pilot uygulaması Bolu ilinde başarıyla tamamlanmış olan elektronik kimlik kartı; kart sahibinin nüfus bilgilerini, sayısal fotoğrafını ve biyometrik verilerini (parmak izi, parmak damar izi ve elayası izi) içermektedir. İçerdiği kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik kartının en önemli özelliklerinden biri de görsel ve elektronik güvenlik unsurlarına sahip olmasıdır. Kartın elektronik güvenlik unsurları, üzerinde bulunan ve millî olarak geliştirilen, akıllı kart işletim sistemi (AKİS) ve akıllı kart tümdevresi (UKTÜM) ile sağlanmaktadır. AKİS EAL4+, UKTÜM ise EAL5 ortak kriter seviyesinde güvenlik sertifikalarına sahiptir.

Güvenli Kart Erişim Cihazı (KEC), elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının  yetkili kurum tarafından verildiğini ve kartı taşıyan kişinin gerçekten kartın sahibi olduğunu doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir. KEC, içinde bulunan ve yine TÜBİTAK BİLGEM tarafından temin edilen bir Güvenli Erişim Modülü (GEM) sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşerek kartın içinde bulunan kart sahibine ait biyometrik veriyi okuyabilmektedir. Proje sürecinde, KEC’in endüstri tarafından üretilebilmesi için Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte dört bölümden oluşan “T.C. Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları” standardını oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. Yine bu amaçla, ortak kriter EAL4 seviyesinde onaylı tüm dünya tarafından kabul görecek bir koruma profili hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim