Uydu Yer Gözlem Uygulamaları Yaz Okulu 2014

-A +A

Giriş:
Birinci Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) Yaz Okulu, 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yapılacaktır.  Yaz okulu, IEEE GRSS Türkiye Bölümünün teknik desteği ve TÜBİTAK-BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Beş gün sürecek yaz okulunun hedef kitlesi, uzaktan algılama ve uygulamalarıyla ilgilenen lisans üstü eğitim ve postdoktora yapan genç araştırmacılar, kamu kurumları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardır.  Etkinliğe toplam 30 kişi kabul edilecektir. Yaz okulu kayıtları ücretsizdir. Yurt içinden (şehir merkezi dışından) katılacak (35 yaş ve altı) lisans üstü eğitim ve postdoktora yapan genç araştırmacıların başvurmaları durumunda yol, iaşe ve konaklama giderleri de tamamen ya da kısmi olarak karşılanacaktır.

Hoş Geldiniz:

Uydu Yer Gözlem uygulamaları, optik, termal ve radar gibi değişik uzaktan algılama sensorlarının yapmış olduğu ölçümlerin işlenerek, atmosfer, denizler, sahiller, nehirler, toprak, tarım ürünleri, ormanlar, doğal yaşam, doğal kaynaklar, insan yapımı altyapılar ve bunların zaman içindeki değişim durumu hakkındaki doğru güvenilir bilgiler çıkarılmasını amaçlar.  Günümüzde çeşitli sensorlarla donatılmış yüzlerce yer gözlem uydusu Dünya yörüngesinde bulunmaktadır.  Uydu geliştirici ülkeler önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde daha gelişmiş birçok uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlamaktadır.  Bu verilerin çoğu sivil uygulamalar doğrultusunda ortaklıklar kullanılarak satın alınabilmektedir ve kendi ihtiyaçlarımıza özgü uygulamalar geliştirmek için fırsatlar sunmaktadır.  Bizler bu yaz okuluyla TÜBİTAK-BİLGEM olarak uydu yer gözlem uygulamalarının ülkemizde kullanımının artmasını sağlayacak yetişmiş genç araştırmacı sayısının artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu ve benzeri etkinlikler, ülkemizdeki hayata geçmiş uydu yer gözlem uygulamaların kapsamının ve sayısının artmasına ve kendi geliştireceğimiz uydu teknolojilerinin daha sağlıklı konumlandırmamıza yardımcı olacaktır.

Ortak öğrenme imkanlarının geliştirileceği fırsatlar sunacak olan bu yaz okulunun hedeflerini:

(1) uzaktan algılama teknik prensiplerin öğretilmesi ve gösterilmesiyle Uydu Yer Gözlem verilerin değişik alanlarda uygulanmasının tanıtılması,

(2) uydu Yer gözlem verilerin işlenmesindeki yeni metot ve tekniklerin tanıtılması,

(3) ülkemizin ve diğer ülkelerin uydu veri kullanımının artırılması ve

(4) çeşitlilik arz eden uydu Yer gözlem verilerinin kullanımında disiplinler arası etkileşimin artırılması

olarak sıralayabiliriz.

Uydu verilerinin kullanımının farkındalığını artıracak hem de farklı paydaşların etkileşimini artırarak verilerin daha etkili kullanımının önünü açacağına inandığımız bu yaz okulu etkinliğine sizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın katılımını diler, saygılarımızı sunarız.
 

Dr. Mehmet Kurum, TÜBİTAK-BİLGEM

UYGU 2014 Düzenleme Kurulu Başkanı
 

Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız