Yazılım Süreçlerinde Yüksek Olgunluk ve Üretim Hattı Geliştirme

-A +A

AMAÇ

Yazılım çözümleri geliştiren organizasyonlara yönelik uluslararası modellere ve standartlara, en iyi uygulama örneklerine (best practices) dayanan yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerini desteklemek, sürdürülebilir ve kalıcı kılmak amacıyla gerekli eğitim, izleme, süreç uygulama ve nicel yönetim konularında çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

  • Metodolojik yöntemlerle mevcut durum analizi yapılarak organizasyonların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,
  • İyileştirme hedeflerinin belirlenmesi ve faaliyetlerinin planlanması,
  • Süreçlerin tanımlanması / iyileştirilmesi,
  • Süreçlerin izlenmesi,
  • Analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Süreçlerin yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim ve süreç uygulama desteğinin verilmesi konularında çalışmalar yapar.

KAZANIMLAR

  • Yazılım sektöründe çözüm üreten organizasyonların uluslararası düzeyde kabul görmüş olan standartlara göre sürekli iyileştirilebilir süreç uygulamalarıyla müşteri gereksinimlerini karşılayan kaliteli çözümler üretmelerinin sağlanması