Yatırım, Teşvik ve Destek Yönetim Sistemleri

-A +A

AMAÇ

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilebilmesi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı oluşturulması, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturulması ve uyumlu bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

KAZANIMLAR

  • Piyasadaki kusurlu ürünlerin toplatılma sürecinde tekil ürüne kolay erişimi sağlamak
  • Hasta güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Ürün kalitesinin geri bildirim mekanizması ile takibi sağlanarak tıbbi cihaz ve kozmetik ürün standartlarını yükseltmek 
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinin yapılması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmak