Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

-A +A

AMAÇ

Türkiye’nin 2023 vizyonu, Onuncu Kalkınma Planı ve 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön vermek üzere milli kabiliyetlerle; merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmalarına dâhil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planının hazırlanması ve eylem planı izleme ve değerlendirme modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait bilişim hizmetlerini barındıran sistem odalarının fiziksel, sistem ve ağ altyapısının incelenmesi, bu konularda çözüm önerilerinin sunulması ve kurumun geleceğe dönük (1-5 yıl) kapasite planlamasının yapılması

KAZANIMLAR

  • e-Devlet hizmet sunum etkinliğinin artırılması,
  • e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
  • e-Devlet hizmetlerinden memnuniyetin artırılması,
  • e-Devlet ile sağlanan kamu yararı algısının artırılması,
  • Türkiye’nin uluslararası e-Devlet endekslerindeki konumunun artırılması