TÜTEL / Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı

-A +A

TÜTEL, mikroelektronik alanında ülkemizin ilk ve en büyük araştırma altyapılarından biri olan Yarıiletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) ile eşgüdüm içinde çalışacak ve ülke çapında fırsat eşitliği yaratacak önemli bir altyapı olarak hizmete açılmıştır.

TÜTEL ile mikrolektronik alanında ülkemize önemli bir know-how kazandırılması ve ülkemizdeki tüm paydaşların (araştırmacılar, firmalar, üniversiteler, sıradan vatandaşlar) yararlanabileceği bir ekosistem kurulması hedeflenmektedir. Bu ekosistemde eğitim faaliyetleri yanında tümdevre tasarım, geliştirme, test ve üretim olanakları da prototip ve kavram ispatı düzeyinde hizmete sunulacaktır. TÜTEL ile 7’den 77’ye herkesin mikroelektronik alanına olan ilgilerini ve ülke genelinde farkındalığı arttıracak tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.

Amaçlar

 • Üniversite ve firmalara tümdevre tasarım desteği için ülke çapında bir organizasyon oluşturmak
 • Tümdevre eğitimi, tasarımı, prototip üretimi ve testi için merkez laboratuvarı kurup işletmek
 • Tümdevre tasarımında kullanılan CAD araçları için gerekli yazılım ve lisansları sağlamak
 • Tümdevre tasarım eğitim programları düzenlemek
 • Tümdevre tasarımı için ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlamak
 • Belirli ölçekte ve büyüklükte tümdevre üretim desteği vermek

Temel Fonksiyonlar

 • Tümdevre eğitim merkezi olarak çalışmak
 • CAD araçları sağlayarak tümdevre tasarım merkezi olarak çalışmak
 • Gerekli laboratuvar altyapısını sağlayarak tümdevre test merkezi olarak çalışmak
 • Prototip tümdevre üretim desteği sağlamak
 • Ulusal 1.5μm, 0.7μm CMOS ve 0.25μm SiGe BiCMOS teknolojileri ile prototip tümdevre üretim programları düzenlemek
 • Uluslararası işbirliği ile birkaç 10-nm teknolojileri için de prototip tümdevre üretim programları düzenlemek

Hizmetler

 • Tümdevre Tasarım Eğitimi
 • Tümdevre Tasarım Ortamı Desteği
 • Tümdevre Üretim Desteği
 • Tümdevre Test Ortamı Desteği
 • Tümdevre Araştırma Desteği
 • Tümdevre İşbirliği Desteği