TEİAŞ Bilişim Yönetim Sistemi Ön Analizi

-A +A

AMAÇ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’nin sorumluluk sahasında bulunan trafo merkezi ve iletim hattı projelerinin iş süreçlerinin merkezi bir veritabanından takip edilmesi, ilgili coğrafi nitelikli ve bu coğrafi nitelikleri tamamlayıcı türdeki evrakların/sayısal verilerin elektronik ortamda yönetilmesi ve yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi ile entegre şekilde çalışacak uluslararası standartlara uygun bir yazılım sisteminin kurgulanması için teknik gereksinimlerin tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

  • Çözüm Önerileri ve CBS Yol Haritası Belirleme
  • CBS Yazılımının Üst Seviye Mimari Tasarımı ve Taslak Teknik Şartname Hazırlama

KAZANIMLAR

  • Kurumun, trafo merkezi ve iletim hattı projelerine yönelik süreçlerini bütüncül bir yapıda değerlendirmesine katkı sağlamak,
  • Süreç içerisindeki darboğazları tespit etmek,
  • Kurum’un trafo merkezi ve iletim hattı projelerine yönelik süreçlerdeki CBS ihtiyaçlarını belirlemek,
  •  Benzer konulardaki dünya örneklerini inceleyerek bilgi birikimini Kurum’a aktarmak,
  • Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personelinin CBS farkındalığını artırmak,
  • Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarındaki uygulama yöntemlerinin benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak,
  • CBS ve Proje Yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübeleri Kuruma aktararak Kurumun vizyon ve hedeflerini geliştirmesine katkı sağlamak.