Strateji ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Değişim Yönetimi Sistemi

-A +A

Ulusal, tematik ve kurumsal strateji ve eylem planları ile ortaya konulan vizyona ulaşılmasını, eylemlerin ilerleme durumlarının takibini, amaç ve hedefler bazında performans ile başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlayan İzleme ve Değerlendirme Modeli ve eylem planının uygulanması aşamasında oluşan değişim ihtiyaçlarının yönetilmesi ile planın güncelliğini sağlayan Değişim Yönetimi Modeli geliştirilmiştir. Modellerin hayata geçirilmesi için gerekli veri girişleri, hesaplamalar ve raporlamaların yönetimini sağlayan açık kaynak kodlu yazılım teknolojileri ile Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirilmiştir.