RADAR-AGL / Radar Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

-A +A

Radar Sistemleri Laboratuvarı’nda radar sistem çözümü, ileri radar sinyal işleme araştırma ve geliştirme çalışmaları, radar tümleştirme ve radar doğrulama geçerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarın şu an itibariyle araştırma, uygulama ve sistem geliştirme faaliyetleri Darbe Doppler, FMCW, mm-Dalga, Faz Dizili ve Pasif radarlar konusundadır.

TEKNİK BİRİMLER

 • Radar Sistem Mühendisliği
  • Radar Kapsama Alanı Analizi
  • Radar İster Analizi
  • Radar Ön Tasarım
  • Radar Ayrıntılı Tasarım
  • Radar Gerçekleme
  • Radar Tümleştirme
  • Radar Doğrulama Geçerleme
   • Hedef Sinyal & Ortam Benzetimi
   • Performans Değerlendirme
   • Laboratuvar Testi
   • Saha Testi
 • Radar Algoritma ve Yazılım
  • Eşevreli Sinyal İşleme
  • Doppler İşleme
  • Mikro Doppler İşleme
  • Darbe Sıkıştırma Teknikleri
  • Frekans/PRF Çeşitleme
  • Hareketli/Hareketsiz Hedef Tespiti (MTI, MTD vb.)
  • Zaman Farkına Dayalı Hedef Konumlandırma
  • Faz Farkına Dayalı Hedef Açı Kestirimi
  • Monopulse Tekniği
  • Faz Dizili Huzme Oluşturma ve Yönlendirme
  • Kargaşa Modelleme/Eleme
  • Yağış Şiddeti ve Bölgelerinin Tespiti
  • IFF/SSR Kod Çözme
  • Temelbant Sinyal İşleme
  • Çoklu Hedef Takip
  • Veri Kaynaştırma
  • Hedef Sınıflandırma
  • Dağıtık ve Gömülü Sistemler İçin Haberleşme Katmanı
  • Katmanlı Yazılım Mimarisi
  • Çoklu İşletim Sistemi Desteği (Linux & Windows)
  • Radar Veritabanı Yönetimi
  • EUROCONTROL ASTERIX Kodlama
  • Cihaz İçi Test (BIT) Yönetimi
  • Radar Arayüz Geliştirme (PPI, PPI Map vb.)
  • WEB erişimli İstatistiksel Analiz
 • Sinyal İşleme Donanımı
  • FPGA Tabanlı Sinyal İşleme
  • Analog/Sayısal/Yüksek Hızlı Baskı Devre Kart Tasarımı
  • VME/VPX Çok Çekirdekli Yüksek Hızlı Sayısal Sistem Tasarımı
  • Yüksek Hızlı Temelbant Sinyal Üretimi ve İşlenmesi
  • SFP+ Veri Aktarımı
 • Mekatronik
  • Hareket Kontrol Mekanizmaları
  • Elektromekanik Sistemlerin/Alt-Sistemlerin Tasarımı, Testi ve Entegrasyonu
  • Elektromekanik Sistem İyileştirmeleri
  • 3 Boyutlu Tasarım ve Sonlu Eleman Analizi
  • Prototip ve Modelleme