Model Geliştirme ve Yetkinlik Kazandırma

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, enstitü çalışma alanında mevcut faaliyetler ile kazanılan bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehberler ve referans teknik ve modelleri geliştirmek ve çeşitli mekanizmalar üzerinden rehberliğini sunmak amacıyla Model (Teknik, standart, rehber) Geliştirme ve Yetkinlik Kazandırma alanında hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır:

  • Proje Yönetimi
  • Tedarik Yönetimi
  • Kurumsal Mimari
  • Performans Yönetimi
  • Birlikte Çalışabilirlik
  • Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik
  • Sosyal Medya ve Mobil
  • BT Denetim ve Güvence
  • İzleme ve Değerlendirme