Kurumsal Mimari / Togaf ve The Open Group

-A +A

Ülkemizin dijital devlet dönüşüm sürecinde, tüm kurumlarıyla birlikte bütüncül ve bağlantılı olarak dijital devlet hizmetlerini yüksek kalitede ve güvenilir şekilde sunabilecek dijital devlet yapısının kurulmasına yönelik olarak ulusal ve kurumsal ölçekte Kurumsal Mimari yöntem ve teknik kabiliyetlerin oluşturulması, ar-ge çalışmaları ve The Open Group konsorsiyumu gibi dünyada önde gelen kuruluşlarla yapılan iş birliktelikleri ile yerli referans kurumsal mimari modelleri ve yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yerli Kurumsal Mimari modelleri ve yöntemleri ile kurumlara, kritik kurumsal varlıklar olan hizmetler ve iş süreçleri, iş süreçleri verileri ve destekleyen uygulama sistemleri, sistem altyapısı ve teknolojilerinin mimari görünümleri ve birbirleriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılması, bu kaynakların iş stratejileri ve hedeflerle bağlantı ve etkilerinin gösterilmesi sayesinde dijital dönüşümde ihtiyaç duyduğu analiz, planlama ve değişim yönetimi yapabilme kabiliyetinin kazandırılması sağlanacaktır.

KAZANIMLAR

Kurumsal mimari ar-ge çalışmaları ve TOGAF (The Open Group Architecture Framework) metodoloji ve yaklaşımlarıyla geliştirilen model ve hizmetlerle ulusal ve kurumsal kapsamda beklenen kazanım ve faydalar;

  • Ulusal ve kurumsal ölçekte yerli referans kurumsal mimari modelleri ve yöntemlerinin geliştirilmesi,
  • Dijital devlet hizmet sunumu hedefine yönelik birlikte çalışabilirlik ve veri mimarisi geliştirilmesi,
  • Mevcut ve hedeflenen kurumsal mimarinin oluşturulması, dönüşüm yol haritasının belirlenmesi,
  • İş hedefleri - BT yatırımları uyumlandırılması, planlanması ve yatırım verimliliğinin sağlanması,
  • BT’nin dönüşüm hedeflerine hızlı adaptasyonu ve değişime karşı esnekliğinin artırılması,
  • Modernizasyon gereksinimlerin doğru tarif edilebilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması,
  • İş sürekliliği ve risk yönetimi yapılabilirliğinin sağlanması