Kobi Bilgi Sistemi Ön Analizi

-A +A

Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilen destek programlarının daha etkin yürütülebilmesi için dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut ve hedef durum analiz çalışmalarının yürütülmesi, yol haritasının belirlenmesi ve KOSGEB e-Dönüşüm Planı’nın hazırlanması amaçlanmıştır.

KAPSAM

  • Mevcut ve hedef durum analiz çalışmalarının yapılması

  • Yol haritasının belirlenmesi ve KOSGEB e-Dönüşüm Planı’nın hazırlanması

KAZANIMLAR

  • KOSGEB destek programlarının daha etkin yönetilebilmesini sağlayacak çözüm önerisinin hazırlanması
  • KOSGEB ve model olduğu diğer ülke organizasyonlarına uygulanabilecek örnek çözümler oluşturulması