KMA - Kriptografik Mimari ve Algoritma Tasarım

-A +A

Kriptografi, bilgi güvenliğini matematiksel yöntemlerle sağlama bilimidir. Kriptografi, veri gizliliği, veri bütünlüğü, inkar edilemezlik, kimlik doğrulama, erişim denetimi gibi güvenlik ihtiyaçlarına çözüm getirir. Bu çözümler akıllı karttan uyduya, ağ güvenlik cihazlarından sensörlere kadar bilgi güvenliği ve mahremiyetin gerekli olduğu tüm yerlerde gerçeklenmektedir. Bu hizmetlerin temelini kriptografik yapılar (algoritma, protokol ve mimariler) oluşturmaktadır.

Özgün kriptografik yapılar geliştirmek için matematik, istatistik, elektronik gibi alanlarda uzmanlaşmış deneyimli ve nitelikli araştırmacılar gerekmektedir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 1980’li yıllardan beri bu konuda faaliyet göstermekte ve ülkemizin ihtiyacını karşılamaktadır.

Bu hizmet kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:

  • Kriptografik algoritma (şifreleme, özet, anahtar sarma, metin asıllama kodları, vb.) tasarımı
  • Kriptografik protokol (kimlik doğrulama, anahtar anlaşma, vb.) tasarımı
  • Kriptografik mimari (cihaz ve/veya sistemdeki tüm kriptografik yapılar) tasarımı
  • Gürültü işleme fonksiyonu tasarımı (rastgele sayı üreteçlerinde kullanılmaktadır)
  • Kriptografi konusunda eğitim ve danışmanlık

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.