Kamu İnternet Siteleri Rehberi ve Yaygınlaştırma (KAMİS) Projesi

-A +A

AMAÇ

Kamu kurumlarına ait kurumsal internet sitelerinin ve e-Hizmetlerin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyumlu olarak daha kullanılabilir ve erişilebilir olmaları amacıyla Kullanıcı Deneyim Laboratuvarı bünyesindeki göz izleme araştırmalarıyla desteklenen teorik ve pratik uygulamaların sunulduğu rehberin geliştirilmesi ve ilgili rehber üzerinden yaygınlaştırma çalışmalarıyla rehberlik sunulması ile kamu kurumlarında farkındalık oluşturulması ve yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Kamu internet siteleri rehberi Kamu internet siteleri rehberi bilgilendirme portal

KAZANIMLAR

  • Kamu internet sitelerine ilişkin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik gibi arayüzü ilgilendiren  konularda standart bir yaklaşımın belirlenmesi
  • İnternet sitesi kullanılabilirliği ve erişilebilirliği ile ilgili ulusal ölçekte farkındalık oluşturulması
  • Kamu hizmeti sunan kurum ya da kuruluşlara kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konularında rehberlik edilmesi
  • Kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğine yönelik araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

www.kamis.gov.tr