Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama Rehberinin İyileştirilmesi Projesi (KABİT)

-A +A

AMAÇ

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarının Kalkınma Bakanlığı’na proje olarak teklif edilmesi, projelerin Kalkınma Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi ve yatırım programında yer alan projelerin izlenmesi sürecinin iyileştirilmesi amacı ile kamu yatırım projelerinin sınıflandırılması ve Kamu BİT Projeleri Hazırlama Rehberi’nin güncellenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

  • Mevcut durum analiz raporu
  • Kamu BİT Projeleri Yatırım Türleri
  • Kamu BİT yatırımları teklif süreci Değerlendirme anketi sonuç raporu
  • Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri hazırlama kılavuzu

KAZANIMLAR

  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından BİT proje tekliflerinin daha kolay, açık ve Türkiye gerçeklerine uygun şekilde tanımlanabilmesine yardımcı olması
  • Kalkınma Bakanlığı tarafından BİT proje tekliflerinin daha etkin şekilde değerlendirilebilmesi ve sonuç olarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesine katkı sağlanması