Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi

-A +A

AMAÇ
Kalkınma Ajanslarının mali yönetimlerinde saydamlığın, hesap verebilirliğin, uyumun ve koordinasyonun sağlanması, ana hizmet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini yükseltecek bütünleşik merkezi bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Kalkınma Ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak

KAZANIMLAR

  • Tüm Ajanslar tarafından verilen destekler anlık olarak izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.
  • Proje başvurusu, değerlendirme dönemi ve başvurusu kabul edilen projelerin izlenmesi sırasında oluşabilecek Ajanslar arası yorum ve uygulama farklılıkları en aza indirilmektedir.
  • Sistem kullanımı ile işlemler daha hızlı yapılmakta, insan faktörü nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalar en aza indirilmektedir.
  • Yetkili personelin, sadece yetkili olduğu verileri görmesi sağlanmaktadır. Böylece bilgi gizliliği ve güvenliği düzeyi artırılmıştır.
  • Tüm Türkiye çapında oluşturulan ortak Bağımsız Değerlendirici (BD) havuzu ile BD sürecinin daha etkin ve hesap verilebilir olması sağlanmıştır.
  • Ajans desteklerinin etkili, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilmesi, anlık olarak izlenmesi ve raporlanabilmesi ile karar vericilere yol gösterecek bilgiler sağlanmıştır.