Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

-A +A

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajanslarının mali yönetimlerinde saydamlığın, hesap verebilirliğin, uyumun ve koordinasyonun sağlanması amacıyla ana hizmet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini yükseltecek bütünleşik merkezi bilgi sistemi geliştirilmiştir.