İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, bilgi toplumunun bir parçası olarak kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal ve ulusal seviyede bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları ve hizmet kalitesi yüksek, daha verimli, etkili ve şeffaf bir yapı ile faaliyet göstermeleri amacıyla İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama alanında dijital dönüşüm ihtiyaçlarını çok disiplinli kurumsal mimari perspektifiyle tanımlama ve inovatif yaklaşımlarla çözümleri planlama kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

 • Kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir e-Dönüşüm vizyonu ve uyumlu hedefleri belirler. Kurumların ve kuruluşların, çok yönlü ve çok disiplinli yaklaşım ile mevcut durum analizini gerçekleştirir.
 • Mevcut durum analizi ile elde edilen tespitler ışığında kurum ve kuruluşların ihtiyaçları belirlenerek İhtiyaç Analizini gerçekleştirir, hedef ve stratejilerini Hedef Durum belirleme kapsamında oluşturur.
 • Kısa, orta ve uzun vade çözümlerin ön plana çıkarıldığı proje ve faaliyetlerden oluşan Yol Haritasını belirler. Gerekli durumlarda Teknik Şartname haline getiririr.
 • Günün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarını karşılandığını garanti altına alan Kurumsal ve/veya Ulusal İzleme ve Değerlendirme Çalışma ve Sistem Modelleri’ni ortaya koyar.

Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunulmaktadır:

 • Mevcut Durum Analizi
 • İhtiyaç Analizi
 • Hedef Durum Belirleme
 • Ulusal ve Tematik Politika ve Strateji Planlama
 • BT Stratejisi Planlama
 • Yol Haritası Belirleme
 • Teknik Şartname Hazırlama