İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama

-A +A

e-TKGM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yürütülen tapu ve kadastro iş ve işlemlerinin; iş, veri, uygulama ve teknoloji katmanlarında yer alan eksenler bazında mevcut durum tespitleri yenilikçi yaklaşımlar ve yeni teknolojiler dikkate alınarak hedef görünümde belirlenen bilişim yönetim sistemi kabiliyetleri kurumsal mimari perspektifiyle planlanmış ve hayata geçirilmesi kapsamlı fizibilite çalışmaları projelendirilmiş ve kurumun dijital dönüşüm yol haritası hazırlanmıştır.

e-KOSGEB
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yönetilen destek programlarının daha etkin yürütülebilmesi için dijital dönüşüm

TEİAŞ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) sorumluluk sahasında bulunan trafo merkezi ve iletim hattı projelerinin iş süreçlerinin merkezi bir veritabanından takip edilmesi, ilgili coğrafi nitelikli ve bu coğrafi nitelikleri tamamlayıcı türdeki evrakların/sayısal verilerin elektronik ortamda yönetilmesi ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi ile entegre çalışacak uluslararası standartlara uygun yazılım çözümü planlanmış ve gereksinimleri tanımlanmıştır.

BTK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun elektronik haberleşme sektörünü düzenleme ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla dijital dönüşüm ihtiyaçları tanımlanmış ve yol haritası belirlenmiştir.