Havza İzleme Değerlendirme Bilgi Sistemi Projesi

-A +A

AMAÇ

Doğal kaynakların etkin yönetiminde Çölleşme, Erozyon, Sel, Taşkın gibi birbiri ile etkileşimli temaları birlikte değerlendirerek bütüncül politikaların oluşturulabilmesine yönelik altyapı sağlamak amacı ile Coğrafi tabanlı Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

  • Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması
  • Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

ÇIKTILAR

KAZANIMLAR

  • Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması
  • Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi