e-Harp Analiz, Test, Değerlendirme ve Mühendislik Destek Hizmetleri

-A +A

İLTAREN’de yapılan EH sistem geliştirme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri geliştirilmekte ve bunun yanında ihtiyaç makamlarına mühendislik destek hizmetleri verilmektedir.

DONANIM ÇEVRİM LABORATUVARLARI

Faaliyet alanlarımızla ilgili, RF ve Kızıl Ötesi (KÖ) bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak Donanım Çevrimde Laboratuvarları kurulmakta, bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

RF VE KIZIL ÖTESİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Hava ve kara platformlarının ve ısı fişeği gibi dekoyların KÖ izlerini ölçmek için geliştirilmiş bir sistem ile RF, IF ve video bantlarında sinyallerin kayıt edilmesi ve geri çalınması amacıyla geliştirilmiş olmak üzere RF ve KÖ bantlarında kullanılabilecek iki farklı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Her iki sistem de bileşenlerine özel olarak tasarlanmış Panelvan tipi bir minibüse yerleştirilerek mobil olarak kullanılabilmektedir. 

MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ

SSM tarafından yürütülmekte olan farklı EH sistem projeleri kapsamında kazanılmakta olan altyapıyı kullanarak, tehdit analizlerinin gerçekleştirilmesi, EH Teknik ve Taktiklerinin geliştirilmesi, Elektronik Harp Sistemlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden programlanması, EHDM personeli bilgi birikimi ve tecrübesinin, görev başı eğitimler ile azami seviyeye yükseltilmesi gibi alanlarda ihtiyaç makamına destek verilmektedir.

Bunun yanı sıra SSM’nin yürütmekte olduğu ve farklı kuvvetlerdeki operatörlere eğitim maksatlı çalışma imkanı sağlayacak bir prototip sistem için radar elektronik destek ve elektronik taarruz, muhabere elektronik destek ve elektronik taarruz ve sistem mühendisliği faaliyetlerini içerecek üç farklı uzmanlık alanında mühendislik desteği verilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.