Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi

-A +A

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi ile kamu kurumlarının ve sundukları hizmetlerin dijital olgunlukları hakkında bir değerlendirme yapabilmek, seviye tespit edebilmek ve bu değerlendirmenin sürekliliğini sağlamanın yanında İşletim ve Bakım proje ve faaliyetleri odağında e-Devlet ekosistemi paydaşlarında kabiliyet geliştirmek amaçlanmaktadır.

KAPSAM

  • Ulusal ve kurumsal Dijital Olgunluk Modeli’nin oluşturulması,
  • Bu model ile uyumlu olacak şekilde, İşletim ve Bakım proje ve faaliyet tipleri özelinde yol gösterici olması amacıyla rehber oluşturulması,
  • Dijital olgunluk modeli ve rehberlerin geliştirilmesi için pilot uygulamalar gerçekleştirilmesi

KAZANIMLAR

  • e-Devlet çalışmalarında sistemli ve bütüncül bakış açısının geliştirilmesi desteklenecektir.
  • İşletim ve Bakım perspektifinde hazırlanan rehberler aracılığıyla, bu alandaki kamu kurumu projelerinin başarı oranı artırılarak zamanında, bütçesinde ve planlanan kapsamda yürütülmesine katkı sağlanacaktır.
  • Kamu BT çalışanlarının işletim ve bakım süreçleriyle ilgili yetkinlikleri artırılacaktır.
  • İşletim ve bakım alanında gerçekleştirilen projelerin etkililiği, etkinliği ve bilgi güvenliği arttırılarak bu hizmetlerinin kalite ve performansı iyileştirilecektir.