Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi

-A +A

Çalışma, politika araştırmaları ile eğilim ve problem analizleri gerçekleştirerek, Türkiye’de dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik doğru, güncel ve kıyaslanabilir bilgiye ulusal ve uluslararası merciler tarafından erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Çalışmalar kapsamında dijital dönüşüm alanında öncelikli olarak araştırılacak başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Politika ve Mevzuat
  • Kurumsallaşma ve Yönetim
  • Performans ve Kalite
  • Yerlilik
  • Ortak Altyapılar
  • Standartlar ve Rehberler
  • Hizmet Sunum Modelleri
  • Çevrimiçi Hizmetler
  • e-Katılım

KAZANIMLAR

Çalışmanın ilk çıktısı, “TÜBİTAK BİLGEM YTE, 2016, ‘Türkiye’de e-Devlet: Genel Görünüm Raporu’, Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi, No.1, Ankara, Türkiye.”dir. Rapor, Türkçe ve İngilizce içerik ile periyodik olarak güncellenecektir.

Kurum içerisinde gerçekleştirilecek çalışma grupları ve sunumlar ile kurumsal bilgi birikiminin yaygınlaşması ve güncel tutulması sağlanacaktır.

Hazırlanan raporlar, internet üzerinden ve basılı olarak, dijital dönüşüm ekosisteminde ulusal ve uluslararası paydaşlarının bilgisine sunulacaktır.