DAKA / BTBM / Denizaltılar için Akustik Aldatıcı Geliştirme / Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli

-A +A

Torpido tehdidi altındaki denizaltı ve suüstü platformların, önceden tanımlanan bir düzen içinde akustik aldatıcı (decoy) ve akustik karıştırıcı (jammer) dökmelerini ve sakınma manevraları yapmalarını sağlayan taktiklerin geliştirildiği modelleme ve simülasyon aracıdır.

SİMÜLASYON YETENEKLERİ

 • Torpido taktikleri tanımlama
  • Sakınma manevrası
  • Aldatıcı/karıştırıcı çalışma modları ve döküş düzeni
 • Tehdit durumu senaryo olarak tanımlama
 • Ses hızı profili tanımlama
 • Su altı dip tabiatı ve profili tanımlama
 • Torpido tehdidi yanımlama
  • Ağır/hafif torpido seçimi
  • Torpido güdüm davranışı ve sonar tanımlama
 • Akustik aldatıcı ve karıştırıcı tanımlama
 • Denizaltı/su üstü platformu ve sonar tanımlama

ANALİZ YETENEKLERİ

 • Torpido/platform/aldatıcı/karıştırıcı hareket analizi
 • Torpido safha değişim analizi
 • Torpido ve platform sonar verileri analizi
 • Akustik aldatıcı/karıştırıcı verileri analizi
 • Başarılı/başarısız taktik analizi
 • En başarılı taktik seçimi
 • Taktik karşılaştırma
 • Zaman ekseninde ileri-geri oynatma
 • Analiz raporu oluşturma
 • Microsoft Excel’e veri aktarımı
 • Senaryo ve taktik ile koşum tanımlama
  • Tekli koşum: İki boyutlu canlandırma ve ön analiz
  • Çoklu koşum: İstatistiksel analiz
 • Koşum verileri anlık değişimi sergileme
 • Farklı hızlarda yeniden oynatma

MODELLEME YETENEKLERİ

 • 4 ve 6 DOF (Degrees Of Freedom) hareket modelleme
 • Su altı akustik yayılımı modelleme (Ray Trace)
 • Torpido safhalarına uygun güdüm ve hareket modelleme
 • Aldatıcıların torpido tespit, değerlendirme ve aldatma davranışlarını modelleme
 • Karıştırıcıların gürültü yayma davranışlarını modelleme

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.