Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

-A +A

AMAÇ

Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması, daha adil kaynak dağıtımını sağlayacak bilgi sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardım bilgilerinin bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

 • Sosyal yardım hizmetlerine ilişkin
  • Kalite ve etkinliğin artırılması
  • İzlenebilirliğin ve denetlenebilirliğin artırılması
 • Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin Gelir testi sürecinin hayata geçirilmesi
 • Kamu kurumları ile entegrasyon sağlanması (16 farklı Kurum ile entegrasyon sağlanmıştır)
  • Veri yapılarının düzenlenmesi ve doğrulanması
  • Standartlaşmaya katkı sağlanması
  • Kamu kurumları arasında işbirliği sağlanması
  • Başvuru, inceleme ve karar süreçlerinin hızlandırılması
 • Teknoloji
  • Yüksek eş-zamanlı kullanıcı mimarisi
  • Sistem sanallaştırma ve bulut tabanlı donanım altyapılar
  • Hızlı yığın veri işleme
  • Kamu kurumlarına altyapı desteği