Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi

-A +A

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması, daha adil kaynak dağıtımını sağlayacak bilgi sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardım bilgilerinin bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının daha etkin alınması sağlanmıştır.