Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı B3LAB

-A +A

Bulut Bilişim ve Büyük Veri çalışma alanlarında, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler üretmek için Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Bulut Altyapı, Bulut Depolama ve Büyük Veri teknolojileri ile ilgili yerli, milli ve güvenli çözümlerin oluşturulması için, 

• İleri düzeyde araştırmaların yapılması, 
• İhtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi,
• Bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir.

Belirtilen hedefler doğrultusunda ;

• Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı (B3LAB) kurulmuştur (https://www.b3lab.org).
• Prototip veri merkezi oluşturularak, Bulut Bilişim ve Büyük Veri ortamları kurulmuştur.
• Bulut üzerinde çalışan bir depolama çözümü olan Safir Depo (SaaS) geliştirilmektedir.
• Bulut üzerinde altyapı, güvenlik, mahremiyet, test ve kalite çalışmaları yürütülmektedir.
• Büyük Veri teknolojileri kullanılarak akan/duran veriler üzerinde mimari ve analitik çözümler üzerinde çalışılmaktadır.
• Yapay Zeka ve Derin Öğrenme konularında ar-ge faaliyetleri yürütülmektedir.

https://www.b3lab.org