BTK Bilişim Yönetim Sistemi Ön Analizi

-A +A

AMAÇ

Elektronik haberleşme sektörünün düzenleme ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilişim Yönetim Sistemi kapsamında  ihtiyaçların tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

  • Mevcut ve hedef durum analizi çalışmaları

  • Çözüm önerisi ve yol haritası belirleme çalışmaları
  • Taslak teknik şartname hazırlama çalışmaları

KAZANIMLAR

  • Elektronik haberleşme sektörünün düzenleme ve denetim süreçlerinin daha etkin yönetilebilmesi