Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı

-A +A

BİLGEM UEKAE, bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE'de, opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı kurulmuş ve biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazlarının geliştirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Çeşitli projeler kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan bu cihazların çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, halk sağlığı, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. 

Bunlara örnek olarak, bebeklerde Sarılık Ölçüm Cihazı, Salmonella Tespit Cihazı sayılabilir. Biyoelektronik Sistemler Birimi’nde geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak sağlık, enerji, gıda, adli uygulamalar ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ve diğer tüm projelerin detaylarına aşağıdaki sayfadan ulaşılabilir.

www.bioelektronik.bilgem.tubitak.gov.tr