B3LAB / Safir Zeka

-A +A

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Safir Zeka çözümü ile; yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere ve son kullanıcılara
makine öğrenim & derin öğrenim çalışmalarında ihtiyaç duydukları araçları, kütüphaneleri, model ve servisleri sağlayan bir ortam sunmaktadır.

Yazılım geliştiriciler ve veri bilimciler için gerekli yazılım geliştirme araçlarının ve mevcut makine öğrenim kütüphanelerinin kurulu olduğu
bu ortam, doğrudan Safir Bulut üzerinden kullanılabileceği gibi konteyner imajlarıyla da ayağa kaldırılabilmektedir. Ayrıca Grafik İşlemci Ünitesi (GPU) desteği olan konteynerler üzerinde NVIDIA Deep Learning Training System (DIGITS) platformu sağlanmakta olup, yazılım geliştiricilerin ve akademisyenlerin bu platform üzerinde görüntü modellerini eğitmeleri ve çıktılarını görselleştirmeleri mümkündür.

Safir Zeka platformu aracılığıyla; akademik çalışmalar tarafından başarımı kanıtlanmış ve uygulanabilirliği yüksek yayınlardan derlenen modeller görüntü, video, metin ve akan veriler üzerinde gerçeklenerek web servisleri halinde son kullanıcının hizmetine sunulmaktadır.

Son kullanıcıya yönelik genel çözümlerin yanı sıra kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler için yerinde tespit ve özelleştirilmiş modeller üretilerek danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gizlilik dereceli veya buluta yüklenmesi sorun olacak verilerin işlenebilmesi için modellerin veri merkezine gönderilmesi suretiyle analizlerinin ve tahminleme işlemlerinin yapılması mümkündür.​