B3LAB / Safir Büyük Veri

-A +A

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) “Büyük Veri Analiz Çözümleri” ile farklı formlardaki ve büyük miktardaki akan ve duran veri işlenip analiz edilerek kıymetlendirilmiş bilgi çıkarılabilmektedir. Safir Büyük Veri, kurulumu ve kullanımı kolay büyük veri depolama, mimari ve analitik çözümler sunmaktadır. Bu çözümler, finans, eğitim, sınır güvenliği, kaçakçılık vb. kritik alanlarda beklenmeyen, milli güvenliğe ve milli politikalara tehdit oluşturabilecek durumların tespit ve tahminlemesini sağlayan analitik uygulamalar içermektedir.

SAFİR Büyük Veri ile aşağıdaki kapsamda faaliyetler ve çözümler
sunulmaktadır.
▪ Büyük veri mimari çözümleri
- Hadoop kümesi kurulumu ve danışmanlığı
- Hadoop kümesi konfigürasyonu, yönetimi ve optimizasyonu
- Büyük veri için kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu
- Büyük veri dosya sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu
▪ Büyük veri ağ mimarisi tasarımı ve kurulumu
▪ Veri akışı ve işleme çözümleri
- Akan veri yönetimi ve işleme çözümleri
- Duran veri aktarımı, yönetimi ve işleme çözümleri
▪ Büyük veri veritabanları kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu
- Kod optimizasyonu
▪ Büyük veri analitik çözümleri
- Anomali tespiti
- Tahminleme analizleri
- Sınıflandırma analizleri
- Kümeleme analizleri
▪ Veri kalitesi ve standardizasyon aracı
▪ Eğitimler
- Büyük veri teknolojileri eğitimi
- Büyük veri analitiği eğitimi
▪ Makine öğrenmesi eğitimi
▪ Örnek uygulamalar
- Veri merkezi analitikleri
- Çağrı merkezi kayıt analizleri
- Gen varyasyon analizi platformu
- Veri kalitesi analizleri
- Eğitim alanında kök neden analizleri
- Finans alanında indikatör tahminlemesi