Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı

-A +A

BİLGEM’de, optik, elektronik, mekanik ve bilgisayar mühendisliği yetkinlikleri ile kimyabiyoloji-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek;

• Sağlık
• Enerji
• Biyoteknoloji
• Çevre güvenliği
• Gıda güvenliği
• Doküman inceleme

alanlarında uygulamaları olan elektrokimyasal ve optik tabanlı tanı cihazları geliştirilmektedir.

Yenilikçi ve çığır açıcı yeni nesil tanı cihaz ve biyoçiplerinin geliştirilebilmesi, elektronik parça tasarım ve üretiminden, biyolojik test geliştirilmesine kadar birbirinden farklı pek çok alanda tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarında; kimya, elektronik, yazılım ve makina mühendisleri ile biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinlerden araştırmacılardan oluşan proje ekibi ve uygun laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur. Yürütülen projeler kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan biyosensör tabanlı tanı cihazlarının çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. Analitik Cihaz ve Sistemler geliştirme projesi kapsamında geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak sağlık, enerji, gıda, adli uygulamalar ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılmıştır.