Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı

-A +A

BİLGEM bünyesinde opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-fizik-matematik-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik olmak üzere tanı-teşhis-analiz tabanlı AR-GE çalışmalarına başlanmış ve bu amaçla “Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı” kurularak proje faaliyetlerine başlamıştır.

Bu faaliyetlerle yenilikçi ve çığır açıcı yeni nesil tanı cihaz ve biyoçiplerinin geliştirilebilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmalar elektronik komponent tasarım ve üretiminden, biyolojik test geliştirilmesine kadar birbirinden farklı pek çok alanda multidisipliner bir tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle kimya, elektronik, yazılım ve makina mühendisleri ile biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların görev aldığı; proje yönetimi metodolojisine bağlı ve kurumsal kalite esaslarını temel alarak çalışmalarını yürüten proje ekipleri ile bu çalışmaların en etkin şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur.

Proje kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan bu cihazların çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, gıda ve çevre güvenliği, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok farklı alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir.

www.analitiklab.bilgem.tubitak.gov.tr