2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

-A +A

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı politika sahipliğinde, Türkiye’ye özgü geliştirilen Akıllı Şehir Olgunluk Modeli ile uyumlu olarak hazırlanan, ulusal ihtiyaç ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran ve ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı geliştirilmiştir.

 

“Akıllı Şehir dönüşümünde dünyada ulusal seviyede hazırlanan 4. stratejisi ve 3. eylem planıdır.”