2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

-A +A

Türkiye’nin, 2023 vizyonu çerçevesinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye’nin 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön vermek üzere milli kabiliyetlerle; merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmalarına dahil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planı hazırlanmış ve eylem planı izleme ve değerlendirme modeli ve sistemi geliştirilmiştir.