BİLGEM Risk Yönetim Politikası

-A +A

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI
(Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında)

BİLGEM Başkanlığı;

  • Paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini artırmak, kaynaklarını etkin, verimli kullanmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır ve risk yönetimini her türlü yönetim faaliyetinde göz önünde bulundurarak sorumluluğunu üstlenir. Çelişen ilgi alanlarıyla ile ilgili kararlarında ülkeye sağlanacak yararları artırmayı gözetir.
  • BİLGEM Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefleri yerine getirebilmek maksadıyla riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile belirler, izler, gerekli önlemleri alır, düzenli olarak raporlar ve risk yönetimi politikasını periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.
  • Riski yönetme ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakların bulundurulmasını taahhüt eder.