BİLGEM Kurumsal Risk Yönetim Politikası

-A +A

KURUMSAL RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

BİLGEM;

  • Paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini artırmak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin sonuçlar elde etmek ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır. Bunun bir göstergesi olarak Risk Yönetimini; yürüttüğü tüm yönetimsel ve operasyonel faaliyetlerinde göz önünde bulundurur.
     
  • Faaliyetlerini misyonu doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde yürütmek ve Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için; kurumsal riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir sistematik ile belirler, derecelendirir, gerekli önlemleri alır, izler ve düzenli olarak raporlar. Ayrıca risk yönetimi yaklaşımını gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir. Risklerin entegre bir şekilde yönetimi için ulusal ve uluslararası uygulamalarda kabul görmüş risk yönetim modellerini kullanır.
     
  • Riski yönetme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve aksiyonları yürütmek için gerekli kaynakların bulundurulmasını taahhüt eder.
  • Takip ettiği riskleri şu temel kategoriler altında gruplamaktadır: Stratejik riskler, yasal riskler, finansal riskler, çevresel riskler, süreç riskleri, proje riskleri, iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve bilgi güvenliği riskleri.