BİLGEM Kalite Politikası

-A +A

KALİTE POLİTİKASI

Vizyonumuz, Misyonumuz ve Temel Değerlerimiz doğrultusunda;

  • Türkiye’nin bilgi güvenliği ve bilişim alanında teknolojik bağımsızlığını sağlamak, rekabet gücünü sürekli kılacak, özgün ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler gerçekleştirmek amacıyla, üst yönetimin de liderliğiyle, edindiği bilgi ve deneyim ile ARGE  faaliyetlerini güvence altına almak,
     
  • Askeri, kamu ve özel sektör stratejik işbirlikleri ile paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak teknoloji, ürün ve hizmetleri; etkin bir iletişim yoluyla geri bildirimlerini yöneterek, paydaş memnuniyetini en üst düzeye taşıyarak sunmak,
  • BİLGEM Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak, paydaşlarımızın katılımı, uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile süreçlerimizin performansını, risk ve fırsatlarını izleyerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerle sürekli iyileştirmek, kalite yönetim sistemi farkındalığı oluşturmak,
     
  • Paydaşlara değer katan ve yön veren çözümler sunmak amacıyla, BİLGEM insan kaynağı yetkinliklerini izlemek, kalite yönetim sistemine katkılarını sağlayarak sürekli gelişimini desteklemek ve kaynakların yeterliliğini sağlamaktır.