BGYS Risk Yönetim Politikası

-A +A

BGYS Risk Yönetim Politikası

BİLGEM, Türkiye’nin savunma gücüne katkıda bulunmak amacıyla, sivil ve askeri sektörün ihtiyacı olan bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, BİLGEM sorunları ortaya koyar, çözer ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlar. BİLGEM, üniversite, kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenerek işbirliklerini geliştiren ve bu paydaşların teknolojik birikimlerine katkı veren bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir.

BİLGEM Başkanlığı;

  • Paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini arttırmak, kaynaklarını etkin, verimli kullanmak, bunların sürdürülebilirliği ile kişisel veriler dâhil işlediği bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır ve risk yönetimini her türlü yönetim faaliyetinde göz önünde bulundurur.
     
  • Kurum Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen amaç ve hedefleri yerine getirebilmek maksadıyla riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile belirler, izler, işler, sonuçları düzenli olarak raporlar ve bu politikayı periyodik olarak gözden geçirir.
     
  • Risk yönetimi ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakların tahsisini taahhüt eder.