Toprak Organik Karbonu

-A +A

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü işbirliği ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda belirlenen arazi tahribatının dengelenmesine yönelik 3 küresel göstergeden (arazi örtüsü, arazi verimliliği, karbon stokları) biri olan Toprak Organik Karbonuna ilişkin ülkemizin mevcut karbon stoğunun belirlenmesi, toprak organik karbon stoğunda yaşanan değişimin izlenmesi ve karbon stoğunun arttırılmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesine sürdürülebilir bir karbon izleme sistemi ile imkan sağlanması hedeflenmektedir.

BİYOCOĞRAFYA TOPRAK ORGANİK KARBONU ALANLARININ TESPİTİ VERİ TEMALARI