META Metin Analitiği

-A +A

Teknolojik gelişmelerle birlikte katlanarak artan bilgilerin saklanması, değerlendirilmesi ve başka bilgilere dönüştürülerek kullanılabilir, analiz edilebilir hale getirilmesi her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Dolayısıyla tüm otoritelerin, geleceği belirleyecek ve geleceğe yön verecek teknoloji olacağı konusunda görüş birliğine vardıkları Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) ile bilginin değerlendirilmesi, akıllı karar destek sistemlerin geliştirilmesi ve bu yeteneklerin tüm sektörlere uygulanması zorunlu hale gelmektedir.

TÜBİTAK Bilgem/BTE bünyesinde bulunan ve Yapay Zekâ alanında çalışmalar yapan Konuşma ve Dil İşleme Sistemleri Birimi, uzman kadrosu ve uzun yıllardır başarı ile yaptığı kamu projeleri ile önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Birim bünyesinde geliştirilen Metin Analitiği ürünü, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak başarıda ve esneklikte çözümler sunmaktadır.

Metin analitiği ile yapılan temel işlem, belge veya metinlerde (haber, kısa veya uzun metin, ürün incelemeleri, sosyal medya mesajları vb. yapısal olan/olmayan her türlü veride) bulunan bilgilerin otomatik olarak çekilmesi ve anlamlandırılmasıdır. Günümüzde gelişen teknoloji ve artan veri miktarı nedeniyle ortaya çıkan en temel ihtiyaçlardan birisi olan bilginin kıymetlendirilmesi, bu şekilde mümkün olmaktadır.

YETENEKLER
▪ Yapay Zekâ ve Doğal Dil İşleme tekniklerinin kullanılması,
▪ Dinamik öğrenme modeli ve yüksek başarım oranları,
▪ Türkçe için metin ön işleme ve bozuk metinlerin düzeltilmesi işlemleri (normalizasyon),
▪ Kısa veya uzun her türlü metin üzerinde işlem yapılması,
▪ İstenilen sayılarda kategori, sınıf tanımlanabilmesi,
▪ Hiyerarşik sınıflandırma yapılabilmesi,
▪ Özel isimlerin otomatik olarak çıkartılması (Kişi, yer, organizasyon, diğer, vb.),
▪ Kullanım alanına göre bazı ifadelerin yakalanması (silah seri num., TC kimlik num., gps koordinatları, plaka numarası, vb.),
▪ Metinlerin otomatik olarak kategorilendirilmesi/sınıflandırılması,
▪ Sonuçların önceliklendirilmesi, skorlanması.