ESYA ZD SUNUCU / ESYA Zaman Damgası Sunucusu

-A +A

Zaman Damgası, elektronik verilerin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlamak amacıyla uluslararası bir standart ile tanımlanmış ve kanuni geçerliliği bulunan bir güvenlik protokolüdür. Zaman Damgası Sunucusu kendisine gönderilen elektronik veriler için bu standartlara uygun zaman damgaları üretir. Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz e-ticaret, e-Devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için de zaman damgası alınması gereklidir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre zaman damgası “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı” ifade eder.

GELİŞMİŞ MÜŞTERİ YÖNETİMİ

Zaman Damgası Sunucusu gelişmiş müşteri yönetimi arayüzü ile, müşteri başvurularını alabilmekte, tanımlanmış müşterilere kontör eklenebilmesini sağlamakta ve zaman damgası isteklerini tanımlanmış müşteri bilgilerine göre cevaplayabilmektedir.

ZAMAN DAMGASI DOSYALARININ ARŞİVLENMESİ

Zaman Damgası Sunucusu ürettiği zaman damgalarını daha sonra tekrar doğrulanabilmesi amacıyla arşivleyebilmektedir.

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇALIŞMA

Zaman Damgası Sunucusu eş zamanlı istemci isteklerini paralel işleyerek yüksek performanslı olarak cevap verebilmektedir.

TEMEL ÖZELLİKLER

▪ RFC 3161 standardına uyumlu
▪ NTP (ağ zaman protokolü) desteği
▪ HSM kullanımı ile yüksek performansta çalışma

KRİPTO ÖZELLİKLERİ

▪ Zaman damgası imzası için RSA ve ECDSA algoritmaları desteği
▪ AES şifreleme algoritmalarının kullanımı
▪ SHA-1 ve SHA-2 özet algoritma ailesinin kullanımı

GÜVENLİK HİZMETLERİ

▪ X.509 sertifikalarını ve açık anahtar algoritmalarını kullanarak zaman damgası imzalama işlemini yapma
▪ PKCS #5 kullanarak istemci kimliğini doğrulama

KRİPTO DONANIMI DESTEĞİ

 ▪ Zaman damgası sunucusunun imzalama işlemini güvenli donanım modülünde (HSM) yapması