Devam Eden Projeler ve Programlar

-A +A
 • IPKC - UEKAE

Günümüzde ağ sistemleri giderek tek bir ağ teknolojisinde birleştirilmektedir. Gelecekte ise ağ sistemlerinin, her türlü veri trafiğinin tamamen IP ağları üzerinden aktarılmasına dayanan “Everything Over IP” kavramına dayanacağı öngörülmektedir.

Bu bağlamda, proje kapsamında geliştirilen IP Kripto Cihazları(IPKC), IP haberleşmesinde bulunan Özel ya da Gizli ağların, korumasız ağlar üzerinden yüksek hızlarda güvenli iletişimini sağlamaktadır. Bu sayede çok sayıda fiziksel hat türü(Kablolu, kablosuz, uydu ve hibrit ağlar), çok sayıda uygulama tek bir teknoloji ile korunmuş olur. IP Kripto Sistemi bu ağların veri gizliliğini, kimlik doğruluğunu ve veri bütünlüğünü sağlamaktadır.

IP Kripto Sistemi, güvenli iletişimi sağlayan ve gizli ağları birbirine bağlayan IP Kripto Cihazları ile uzaktan anahtar ve cihaz yönetimini sağlayan Yönetim Merkezinden(GYM) oluşur. 2000’li yıllardan günümüze kadar farklı ihtiyaçlar için çeşitli hızlarda çeşitli IP Kripto Cihazları (34Mbps’den 9 Gbps’e kadar) geliştirilmiştir ve yeni ihtiyaçlara uygun cihazların geliştirilmesine devam edilmektedir.

Yazılım ve donanımı tamamen milli olarak tasarlanmış IP Kripto Sistemleri, başta TSK ağları olmak üzere, birçok kritik askeri ve kamu kuruluşunun bilgi alt yapısının güvenliğinde kritik rol oynamaktadır.

 • T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi - UEKAE

T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesinin amacı; farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan, akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek ve bu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkânı sunmaktır.

Proje çıktıları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı Mayıs ayından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmakta olup, TÜBİTAK BİLGEM, T.C. kimlik kartı yaygınlaştırma faaliyetleri altında kamu kurumlarına veya özel teşebbüslere talepleri doğrultusunda sunumlar gerçekleştirmekte ve e-kimlik endüstri entegrasyonu hizmeti vermektedir. 

 • KKTC e-Kimlik Kartı Yönetim ve Sertifikasyon Merkezi Projesi - UEKAE

KKTC e-Kimlik Kartı Yönetim ve Sertifikasyon Merkezi Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) özgü E-Kimlik Kartı Yönetim Sistemi ve KKTC Sertifikasyon Merkezi'nin tasarlanması, geliştirilmesi, kurulumu ve bakım desteğinin sağlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurt dışı temsilciliklerine kimlik kartı başvuru birimi kurulumu ve bakım desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu proje çıktıları, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılından itibaren, dış temsilcilikleri tarafından da 2017 yılından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 • Kart Yönetim Sistemi Geliştirme ve Teknoloji Transferi Projesi - UEKAE

Kart Yönetim Sistemi Geliştirme ve Teknoloji Transferi Projesi’nin amacı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 2. nesil pasaport projesinde kullanılmak üzere Pasaport Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesidir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan elektronik pasaport başvuru ve kişiselleştirme süreçleri, 2018 yılı itibari ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Söz konusu proje ile UEKAE tarafından Pasaport Yönetim Sistemi geliştirilmiş olup, teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu proje çıktıları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Nisan ayından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 • Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme - UEKAE

BİLGEM UEKAE, bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE'de, opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı kurulmuş, ve biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazlarının geliştirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Çeşitli projeler kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan bu cihazların çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, halk sağlığı, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. Bunlara örnek olarak, bebeklerde Sarılık Ölçüm Cihazı, Salmonella Tespit Cihazı sayılabilir. Biyoelektronik Sistemler Birimi’nde geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak sağlık, enerji, gıda, adli uygulamalar ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılmıştır.

 • Akaryakıt Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi (Ulusal Marker ve Firma Marker) - UEKAE

Kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek, yakıt pazarının mümkün olan en üst seviyede denetimini sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak için geliştirilip üretilmektedir.

Ulusal Marker Kontrol Sistemi; akaryakıtların saha denetimlerinde Ulusal Marker’ın tespiti ve konsantrasyon ölçümünü yapan Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazları (MarkerXP+), akaryakıt dağıtım şirketlerinin laboratuvarlarında akaryakıtlardaki Ulusal Marker’ın konsantrasyon ölçümünü yapan Ulusal Marker Konsantrasyon Ölçüm Cihazları (MarkerK+) ve Veri Toplama Merkezi’nden oluşmaktadır. 2007 yılından itibaren Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimlerince; rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında, taşıma tankerlerinde, depolama sahalarında yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt tespitinde kullanılmaktadır.

Firma Marker Kontrol Sistemi; akaryakıt firmalarının satmakta oldukları akaryakıtları tanıyabilmeleri, istasyonlarını denetleyebilmeleri ve hizmet kalitelerini artırabilmeleri için geliştirilip üretilmektedir.

 • FORENSIC (Yeni Nesil Doküman İnceleme Sistemleri) - UEKAE

Biyoelektronik Sistemler Birimi tarafından geliştirilip üretilen yeni nesil doküman inceleme cihazlarında dünyada ilk kez çağdaş hiperspektral görüntüleme teknolojisi belge inceleme amacıyla kullanılmış, bu sayede mevcut metot ve cihazlarla çözülemeyen birçok evrakta sahtecilik olayı tespit edilmiştir. FORENSIC XP-4010D sistemi, her tür belge ve dokümanın orijinalliğini incelemek için geliştirilmiştir. Hiperspektral görüntüleme teknolojisine dayalı FORENSIC XP-4010D sistemi, para, çek, senet, pasaport gibi belgeler üzerindeki sahteciliklerin güncel bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir cihazdır. Fiziksel olarak ölçülebilen optik spektroskopi parametrelerine dayanan ölçüm yöntemi sayesinde kullanıcı yorumuna gerek kalmaksızın kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

 • Elektrokimyasal Tabanlı Tanı Cihazları - UEKAE

Masa üstünde kullanılabilir tamamen otomatik elektrokimyasal tabanlı biyosensör cihazıdır. ArGe, gıda güvenliği, çevre analizleri laboratuvarlarında kullanımının yanında, analit tanı ve teşhisine yönelik uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Operatör, PC/tabletteki cihaz kontrol yazılımı ile cihaz parametrelerini programlayabilmekte ve kolayca kullanabilmektedir.

 • Milli Açık Anahtar Altyapısı Projesi - UEKAE

Açık Anahtar Altyapısı (AAA/PKI)  teknolojileri özellikle elektronik kimlik kartı, elektronik imza ve e-devlet uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. MA3 projesi kapsamında geliştirilen Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı (ESYA) ürünü AAA teknolojilerinin kalbini oluşturan elektronik sertifikaların üretilmesi ve yönetimini gerçekleştiren ülkemizdeki tek milli yazılımdır ve bu alanda Ortak Kriter (Common Criteria, CC) EAL4+ sertifikası olan dünyadaki sayılı ürünlerden biridir.

Türkiye'de kamu kurumlarına sertifika vermekle yetkili olan KamuSM Sertifika hizmet sağlayıcısında ESYA yazılımı kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ve E-Pasaport Projesi kapsamında üretilecek sertifikaların üretimi ve yönetimi ESYA yazılımları ile gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca Zaman Damgası Sunucusu ve Zaman Damgası İstemcisi yaygın olarak kullanılan diğer uygulamalarımızdır.

Kermen PKI İstemcisi masaüstü güvenlik hizmetleri sunan bir istemci uygulama ailesidir.

MA3 API E-İmza ve Şifreleme Kütüphaneleri E-Yazışma, E-Devlet, UYAP, E-Defter, E-Fatura, E-Reçete gibi projelerin altyapısını oluşturmaktır. Yazılım firmaları, telekomünikasyon firmaları, bankalar, üniversiteler ve kamu kurumları MA3 API’yi kullanarak yüzlerce E-İmza ürünü geliştirmiştir ve geliştirmektedir. Bu kurumlara yazılım desteği verilmeye devam edilmektedir.

ESYA, KERMEN ve MA3 API ürünlerimiz başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok özel ve kamu kurumunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ürünlerimizin değişen ve gelişen teknoloji ve standartlara (ETSI, RFC ve ISO vb.) göre güncellemeleri yapılmakta ve  ihtiyaçlar doğrultusunda yeni özellikler eklenmektedir.

 • KEMENT Kripto Modülü - UEKAE

KEMENT Kripto Modülü, Mühimmat Veri Ağı Sistemindeki haberleşmenin güvenliğini sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. Modül, Havaaracı (F-16) ve Mühimmat (SOM) üzerinde bulunacak terminallere entegre edilerek kullanılır.

KEMENT Kripto Modülü, zaman paylaşımlı/frekans atlamalı Taktik Veri Ağ Sistemlerini destekleyen bir kripto protokolüne sahip olup, GİZLİ gizlilik seviyesi güvenli haberleşme için COMSEC onayı alınmıştır.

 • IFF M5K-IIM Kripto Birimi - UEKAE

IFF M5K-IIM Kripto Birimi, NATO Mod 4/5 ve Milli Mod 4/5 kripto algoritmalarını kullanarak IFF Mod 4/5 Sistemlerinde haberleşme ve iletim güvenliğini sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. M5K-IIM Kripto Birimi IFF Sistemi Sorgulayıcı/Cevaplayıcı cihazları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. COMSEC, TEMPEST onayı alınmış olan M5K-IIM Kripto Birimleri, MIL-STD-461E standardına göre EMI/EMC ve MIL-STD-810G standardına göre çevre koşullarına uygun olarak geliştirilmiştir.

M5K-IIM Kripto Birimi aşağıda listelenen cihazlarda kullanılmaktadır:

 • Kısa/Orta Menzillli Sorgulayıcı
 • Cevaplayıcı
 • Uzun Menzilli Sorgulayıcı
 • Birleşik Sorgulayıcı/Cevaplayıcı
 • Geliştirmesi tamamlanan M5K-IIM Kripto Biriminin teknoloji transferi yapılmış ve kullanılmaktadır.
 • EKADAS-II - UEKAE

EKADAS-II sistemi, Ulusal Kripto Anahtar Yönetim Altyapısının oluşturulması, TSK envanterindeki bütün kripto cihazları için kripto anahtar yönetim yeteneğinin kazandırılması; diğer yönetim sistemleri (NATO, ASELSAN, BİLGEM) ile entegrasyon, güvenli, hızlı, kesintisiz, yaygın, ölçeklenebilir anahtar yönetimi sağlanması için geliştirilmiştir.

Sistemin önemli özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Her türlü hassas bilgi (kripto anahtarı –simetrik/simetrik-, sertifika, yazılım, kod, parola, firmware, konfigürasyon/yönetim bilgisi, dosya, mesaj, vb.) güvenli dağıtımı
 • Yüksek kalitede anahtar üretimi (Kuantum ve geleneksel RSÜ tekniklerinin kombinasyonu ile)
 • Anahtar Yönetim sistemi (EKMS) kavramından anahtar yönetim altyapısı(KMI) kavramına geçiş
  • Yeni nesil kripto cihazlarının karmaşık anahtar yönetimini destekleme
  • Kripto cihazlarının envanterine göre kripto malzemelerinin dağıtımı ve muhasebesi
  • Ortak Anahtar Yönetim Çatısı (OAYÇ)
 • MİLGEM 3-4 Mesaj İşletim Sistemi (MİLGEM 3-4 MİS) - UEKAE

MİLGEM 3-4 Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, MİLGEM Projesi çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilecek olan, MİLGEM 3. ve 4. Gemisine konuşlandırılacak olan ve MİLGEM Savaş Sisteminin bir alt sistemi olan, Muhabere Sisteminden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi'nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

 • TVEG Mesaj İşletim Sistemi (TVEG MİS) - UEKAE

Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) Mesaj İşletim Sistemi (MİS) Projesi’nin amacı, 1 adet TVEG için sağlanacak olan ve Muhabere Sisteminden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi'nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve SMTP Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

 • YTDA Mesaj İşletim Sistemi (YTDA MİS) - UEKAE

Yeni Tip Denizaltı (YTDA) Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı Yeni Tip Denizaltı Projesi Ana Sözleşmesi çerçevesinde inşa edilecek olan 6 adet denizaltı gemisine konuşlandırılacak ve Entegre Deniz Haberleşme Sistemi’nin bir alt sistemi olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir. Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

 • Güvenli Kurumsal Mesajlaşma Sistemi (KurumNet) - UEKAE

KURUMNET Projesi’nin amacı; güvenli mesajlaşma sistemi yazılımlarının milli olarak geliştirilmesidir. Bu kapsamda, milli mesajlaşma sunucusu, milli dizin sunucusu ve milli mesajlaşma istemcisi geliştirilmiştir. Kurumsal kullanıcılar arasında imzalı ve şifreli mesajlaşmaya imkan vermektedir. Güçlü kimlik doğrulama, hat güvenliği, erişim denetimi, denetim günlüğü ve mesaj güvenliği gibi güvenlik işlevleri sağlanmaktadır. Mesajlaşma güvenliğine ek olarak, kurumsal mesajlaşma ihtiyaçları da gözetilmiştir. Ayrıca, uzaktan merkezi olarak yönetilebilen sunucu bileşenleri vasıtasıyla yedekleme, yedekten dönme ve iş sürekliliği gibi işlevler desteklenmektedir. KURUMNET, Ocak 2017’den itibaren TÜBİTAK BİLGEM kurumsal mesajlaşma sistemi olarak, yaklaşık 2000 kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Halihazırda, güvenli mesajlaşma ihtiyacı olan kurumlara pilot kurulumlar yapılıp ilave gereksinimler alınmakta ve projelendirme yapılmaktadır.

 • LHD Mesaj İşletim Sistemi (LHD MİS) - UEKAE

LHD (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Çıkarma Gemisi) Mesaj İşletim Sistemi Projesinin amacı, LHD Projesi çerçevesinde Tersane tarafından inşa edilecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde konuşlandırılacak olan, Muhabere Sisteminden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi'nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Ed.3 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

 • LST Mesaj İşletim Sistemi (LST MİS) - UEKAE

LST (Land Ship Tank - Amfibi Gemi) MİS Projesinin amacı, 2 adet LST için sağlanacak olan ve Muhabere Sisteminden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi'nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

 • MEDAS Bakım Onarım İşletme ve Destek Hizmeti Projesi (MEDAS-2) - UEKAE

Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS), TSK’nın mesajlaşma ve evrak dağıtım ihtiyacını günümüz teknolojisine uygun olarak en doğru, en seri ve en güvenli bir şekilde karşılamak maksadıyla, uluslararası X.400 e-posta standartları, X.500 dizin sistemi standartları, servis güvenliğinin sağlanması için Açık Anahtar Alt Yapısı (AAA) Yazılımı ve NATO tarafından yayımlanan (Askeri Mesaj Dağıtım Sistemi - Military Message Handling System) başlıklı STANAG 4406’da belirtilen askeri mesajlaşma ihtiyaçları ele alınarak tesis edilmiş bir sistemdir. MEDAS’da son kullanıcıların sisteme erişmesinde kullanılan mesajlaşma ara yüzünün milli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla 2005 yılında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE - Mesajlaşma Sistemleri Birimi tarafından Milli Askeri Mesaj Formu (MAMF) ve Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) ürünleri prototip olarak geliştirilmiştir. İlgili ürünler, 2009 yılından beri MEDAS-2 adı altında kullanılmaktadır. MEDAS Bakım Onarım İşletme ve Destek Hizmeti Projesi kapsamında, MAMF'ın Windows 7 veya 10 işletim sisteminde çalışabilmesi, MAMSİS kapsamında geliştirilen DSS (Dizin Sistemi Sunucusu) yazılımının kullanılması ve bu ürünler için 2 yıl bakım onarım desteği verilmesi hedeflenmektedir. 2018 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanması amaçlanan projenin çıktıları; MAMF (Yeni Sürüm), Dizin Sistemi Sunucusu ve ESYA Ürünleri (Yeni Sürüm)’dir.

 • MEDAS-3 - UEKAE

MEDAS-3 Projesi’nin amacı, MEDAS’ın tesisi ve işletimi sırasında elde edilen tecrübeler kapsamında; teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak ve halihazırda TSK’da kullanılmakta olan MEDAS içindeki yabancı kaynaklı hazır ticari ürünleri, NATO ve uluslararası standartlar dikkate alınarak millileştirebilmek maksadıyla gerçekleştirilen Milli Askeri Mesajlaşma Sistemi (MAMSİS) Projesi ile kazanılan milli yeteneklerin sisteme dahil edilerek sistemin geliştirilmesi ve millileştirilmesidir. 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında tamamlanması hedeflenen projenin çıktıları; uluslararası standartlara uygun ve ulusal ihtiyaçlar gözetilerek milli olarak geliştirilmiş olan mesajlaşma ve dizin yazılımları olacaktır. Proje kapsamında mevcut dış sistemlerle (taktik ve stratejik sahada) entegrasyon sağlanacaktır.

Proje bitiminden sonra 2 yıl garanti hizmeti verilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek/genişletilecek olan ürünler aşağıdaki gibidir :
• Dizin Sistemi Sunucu (DSS) Yazılımı
• X.400 Mesaj Aktarma Sunucu (MAS) Yazılımı
• Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) Yazılımı
• Havale Yönetim Birimi (HYB) Yazılımı
• Sistemler Arası Geçit Birimi (SAGB) Yazılımı
• İstemci Yazılımı
• Yönetim Aracı Yazılımı

Projenin temel hedefleri ve kazanımları arasında;
• MAMSİS Projesi ile kazanılan millî yeteneklerin kullanıcı geri beslemeleri doğrultusunda genişletilerek sisteme dâhil edilmesi
• Sistemin işletme ve yönetiminin kolaylaştırılması amacıyla mesajlaşma ve dizin sistemleri yönetim arayüzlerinin tekilleştirilerek mimari yapıda değişikliklere gidilmesi
• İşletim sistemi ve güvenlik yazılımlarının en son sürümleri ile güncellenmesi
• TSK çapında stratejik, operatif ve taktik seviyede kullanılan/kullanılacak ve mesajlaşma altyapısını destekleyebilen sistemler ile bütünleşik olarak çalışabilen bir yapı oluşturulması

 • Fotodedektör Projesi - UEKAE

Fotodetektör Projesi kapsamında, BİLGEM olanaklarıyla ülkemizde ihtiyaç duyulan fotodedektörlerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi yapılmaktadır. 
 
Geliştirilen PIN fotodedektör üretim süreci ile DDA-1 kodu verilen bir algılayıcı üretilmiştir. Özel olarak geliştirilen DDA-1 Algılayıcı, Silisyum taban üzerinde birbirine eş olarak üretilen dört PIN diyottan oluşmaktadır. Aktif alan çapı 10mm’den büyük, düşük kaçak akımlı (<1nA/cm2) ve ticari dedektörlerden daha yüksek darbeli tepkisellik özelliğine (0,44A/W) sahiptir. Tamamen milli olanaklar kullanılarak üretilen fotodedektör, uluslararası pazardaki benzer ürünlerden daha düşük parazitik kapasite, geniş dinamik çalışma aralığı, yüksek belverme gerilimi, yüksek hız ve doğruluk özellikleri taşımaktadır. 
 
Sivil ve askeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılan fotodedektörlerin diğer kullanım alanları aşağıda verilmiştir; 
 
- Darbeli ve sürekli lazer algılayıcılar, 
- Optik haberleşme, 
- Barkod okuyucuları, 
- Optik uzaktan kontrol, 
- Tıbbi elektronik uygulamaları, 
- Yüksek hızlı fotometri 
 
BİLGEM’de farklı uygulama alanları için özgün fotodedektör üretim süreci geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

 • SİGE Projesi - UEKAE

Türkiye’de geliştirilen radarların x-bant alıcı-verici modüllerinin milli üretilmesi hedefi çerçevesinde Enstitü olarak YİTAL’e SiGe üretim teknolojisinin kazandırılması kararı alınmıştır. Bu karar çerçevesinde özgün 0,25 µm 5 metal SiGe BiCMOS teknolojisi geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

2014 yılının başında ASELSAN’ın ihtiyaçları çerçevesinde 0,25um SiGe BiCMOS Teknolojisi için Standart Hücre Kütüphanesinin Hazırlanması Projesi’ne SSB’nin sponsorluğunda başlanmıştır. Proje kapsamı; 5metal 0,25um SiGe teknolojisi, 5 metal 025um CMOS teknolojisi ve ikisi birleştirilerek 5 metal 0,25um SiGe BiCMOS teknolojisi geliştirmek, standart hücre kütüphanesi oluşturmak ve pasifler, sayısal ve analog devreler üretmektir.

2015 yılında Türkiye’nin ilk olarak 2nH ve 5nH endüktans ve 0.7fF/um2 MİM kapasitesi üretilmiş ve modellenmiştir.

2018 yılında Türkiye’nin ilk SiGe hibrit bipolar transistörü (HBT) elde edilmiştir. Ulaşılan 130 GHz kesim frekansı ve 500’ün üzerinde akım kazancı ile x-banttaki uygulamalar için RF devrelerin Türkiye’de üretilebilmesi noktasına gelinmiştir. YİTAL, 0,25um 5 metal BiCMOS üretim teknolojisini geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Özel İşlemci Projesi - UEKAE

YİTAL, özel uygulamalar için çok çekirdekli özgün işlemci tasarlama ve üretme konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Kendine özgü makine dili olan işlemci için özgün derleyici ve simülatör yazılımı geliştirilmiştir. Bu destek yazılımları ve geliştirme kartından oluşan uygulama geliştirme ortamı kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanmıştır. İşlemcinin tasarımına yönelik ilk test tümdevresi YİTAL’in 5 metal 0,25um CMOS teknolojisi ile üretim aşamasındadır.

 • Akıllı Kart Projesi - UEKAE

YİTAL, entegre devre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak 2011’de Türkiye’nin ilk temaslı Milli Akıllı Kart entegre devresini tasarlamış ve kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı akıllı kartlar uluslararası geçerli olan  EAL5+ güvenlik sertfikasına sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, 2018 yılında çift arayüzlü (temaslı ve temassız) ulusal akıllı kartı geliştirmiştir.

 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS) - YTE

ÜTS Projesi Sözleşmesi 7 Ocak 2014 tarihinde imzalanmıştır. Çalışma takvimine uygun şekilde öncelikli modüllere ait ön analiz ve tasarım faaliyetleri tamamlanmıştır, gerçekleştirim aşaması devam etmektedir. Yazılım Mimarisi faaliyetleri kapsamında kalite gereksinimlerini karşılayacak altyapıyı oluşturmak amacıyla teknoloji araştırmaları yapılmaktadır.

 • Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) - YTE

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi, 15 Kasım 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalanan proje sözleşmesine uygun olarak devam etmektedir. Proje kapsamında, 4 iş paketi bulunmaktadır. Birinci iş paketi olan HİDS Modelinin Doğrulanması ve Kalibrasyonu çalışmalarında veri düzenleme çalışmaları yürütülmekte, model testleri yapılmaktadır. İkinci iş paketi olan HİDS’in Geliştirilmesi kapsamında analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Üçüncü iş paketi olan Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası’nın Oluşturulması kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 11 akademisyen ve paydaş kurumların katılımı ile 32 Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiş; çölleşmeye yönelik literatür taranmış, ülkemize özgü çölleşme kriter ve göstergeleri belirlenmiştir. Dördüncü iş paketi olan CBS Eğitimleri kapsamında, eğitim içerikleri belirlenmiş, eğitim dokümantasyonu hazırlanmış ve ilk olarak Temel CBS Kavramları Eğitimi verilmiştir.

 • Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi (KAYS) - YTE

İlk sürümü 2012 Eylül ayında tüm Türkiye’de kullanıma açılan KAYS Projesi’nin ikinci sürümü 2013 Mart ayında tamamlanarak Program Yönetimi Birimi ile İzleme ve Değerlendirme Birimi Modülleri kullanıma açılmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği Modülü 2013 Haziran ayında, Teknik Destek ve Güdümlü Proje Desteği Modülleri ise 2014 Ocak ayında kullanıma açılmıştır. 2014 Ocak ayında Yatırım Destek Ofisi, KAYS-EBYS Entegrasyonu ve Yurt Dışı Ziyaret Bileşenleri sözleşme kapsamına dahil edilmiş, geliştirimleri tamamlanmış ve tüm Türkiye’de kullanıma açılmıştır.

 • Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BÜTÜNLEŞİK) - YTE

Projeler, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Puanlama Formülü Entegrasyonu, Vakıf Demirbaş ve Stok Yönetimi Modüllerine ilişkin Geçici Kabul faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dış Kullanıcılarla Entegrasyon ve İletişim, SYGM Kaynak Yönetimi Modülleri geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

 • EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi Projesi (EBİS) - YTE

Proje kapsamında geliştirilen Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi ile enerji piyasası verileri merkezi bir yerden yönetilmeye başlanmış, e-Devlet entegrasyonu ile lisanslarla ilgili başvuru ve bildirim süreçlerinin elektronik ortamda daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Geliştirilen bir diğer sistem olan Enerji Piyasası Analiz ve Raporlama Sistemi ile enerji piyasası verileri üzerinde istatiksel raporlama ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiş, karar destek mekanizmalarına girdi sağlayacak altyapı kuruma kazandırılmıştır. Veri Erişim ve Paylaşım Sistemi ile dış kurumlarla veri entegrasyonları sağlanarak ilgili kurumlardan veri temin edildiği gibi, enerji piyasası verileri de ihtiyaç sahibi kurumların erişimine açılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile kurumun evrak yönetimi e-imza ile elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış, iş süreçleri hızlandırılmış ve önemli tasarruflar sağlanmıştır. Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile satınalma, bütçe, muhasebe işlemleri merkezi bir yerden yönetilmeye başlanmıştır. Proje kapsamında SGE (Siber Güvenlik Enstitüsü) ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kurumun donanım ve ağ altyapısının kurulumu faaliyetleri gerçekleştirilmiş, BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) konusunda danışmanlık verilerek kurumun ilgili TS ISO/IEC 27001 sertifikasını alması sağlanmıştır. 22 Mayıs 2014 tarihinde Proje geçici kabulünün tamamlanmasının ardından Aktif Bakım / İzleme sürecine girilmiştir. Bu süreçte proje kapsamında geliştirilen modüllerin iyileştirilmesi ve kullanıcılardan gelen yeni taleplerin yazılıma yansıtılması hedeflenmektedir.

 • TÜBİTAK Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (T-YBS) - YTE

Hedef Kitlesi:Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başlangıç Tarihi: 01.04.2013 TÜBİTAK bünyesinde resmi evrak akışlarının elektronik ortamda yürütülmesinde yönelik Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulumunun gerçekleştirilmesi ve TÜBİTAK tarafından verilen proje ve burs desteklerinin yönetimine yönelik sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kazanımları - Mevcut kurumsal otomasyon altyapısının iyileştirilmesi ve uygulamalar arasındaki entegrasyonun artırılması ile iş verimliliğinin ve kapasite kullanım oranlarının artırılması - İş süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ile işgücü, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi, iş verimliliğinin ve kapasite kullanımının artırılması - Dış paydaşlara verilen hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve hizmet etkinliğinin artırılması

 • HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS) - BTE

HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS)
Hava Trafik Radarı (HTR) ve Erken İhbar Radar Sistemlerinde (EİRS) türbin çiftlikleri ve kuş sürülerinin etkilerini bastıracak ve altı seviyeli yağış tespiti yapacak algoritmalar geliştirilmektedir.

 • Yabancı Cisim Tespit Sistemi (FODRAD) - BTE

FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris – FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemidir. FODRAD, ülkemizdeki ilk FOD tespit radarı olup DHMİ ve TÜBİTAK arasındaki ARGE işbirliği çerçevesinde geliştirilmiştir. Sistem bünyesinde 4 adet mm-Dalga Radar ile 4 adet gece/gündüz görüşlü optik sensör bulunmaktadır. 7/24 sürekli otomatik gözetleme yapan ve tek bir merkezden kumanda ve izleme olanağı sağlayan, istatistiksel bilgileri kayderek rapor üreten FODRAD sistemi ile YAMAHA (Yabancı Madde Hasarı) kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sistemin Antalya Havalimanı’na kurulumu gerçekleştirilmektedir.

 • İkincil Gözetleme Radarı Sinyal İşleme Sistemi (SSR-SİS) - BTE

SSİS projesinde SSR sistemlerine ait sinyal işleme alt-sistemi gerçeklenerek tasarlanan ADS-B alıcı sistemiyle entegrasyonu tamamlanmıştır. Böylece uçaklara ait uçuş verilerinin kullanıcıya gerçek zamanda gösterimi yapılabilmektedir. Üç ay süreli kayıt ve istatistiksel gösterim yapılabilmektedir. Sözleşmesi 2014 Aralık ayında imzalanmış olan projenin geçici kabulü tamamlanmıştır.

 • Virkatör Geliştirme Projesi (VİRGEP) - BTE

Son yıllarda teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok modern ülke ordusu özellikle hava savunma ve askeri haberleşme gibi hayati önem taşıyan sistemlerinde yoğun bir biçimde elektronik devre ve donanım ile donatılmıştır. Bu tür elektronik ihtiva eden haberleşme ve veri işleme gibi sistemlerin yüksek güç yönlendirilmiş elektromanyetik enerji çökertilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda böyle bir teknolojiye sahip olunması, olası savaş durumlarında tümüyle elektronik olarak modernize edilmiş bir orduya karşı etkin güç ve stratejik üstünlük kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, hem savunma hem de taarruz bakımından bu etkiyi oluşturabilecek sistemlerinin geliştirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda VİRGEP projesi ile yönlendirilmiş enerji sistemlerinin temel bileşenlerini oluşturan;

• Darbe şekillendirici ara birimi,
• Virkatör yüksek güç mikrodalga üreteci,
• Yüksek Güç Mikrodalga Anteni, yapılarına yönelik ARGE faaliyetleri yürütülmektedir. Bir bütünü oluşturur halde laboratuvar ortamında detay tasarımlar yapılarak, üç boyutlu modellemelerle bilgisayar benzetimleri ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca laboratuvar prototiplerinin geliştirilmesi ve üretilmesi içinde faaliyetler yürütülmektedir.

 • Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma (PERMİ) - BTE

Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Kurtarımın Artırılması Fizibilite projesi TÜBİTAK ve TP Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde petrol bulunmasına rağmen oldukça büyük rezervuarlar petrolün düşük akışkanlığı nedeni ile verimli şekilde üretime geçirilememektedir. Bu alanlardan faydalanmak amacı ile çeşitli kurtarım artırılması yöntemleri arasında bir yöntem de petrolün ısıtılıp akışkanlığının artırılmasıdır. 
Isıtılan petrol daha akışkan olduğu için üretimi kolaylaşacak ve etkin kullanamadığımız petrol rezervuarlarının üretimi sağlanarak ülkemizin petrol ihtiyacının çoğunluğu kendi üretimlerimizi ile sağlanabilecektir. 

Isıtma yöntemlerinin bir çoğu ani ısıtma ve yüksek sıcaklık nedeni ile petrolde yapısal bozulmaya neden olduğu için petrolün yapısını koruyacak verimli bir ısıtma yöntemi olarak mikrodalga ısıtma yöntemleri test edilmekte ve Türkiye Petrolleri’ nin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 • Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem Ön Hazırlık (YDYFR-ÖH) - BTE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın isteği doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen ve deniz platformlarını ufuk ötesi menziller ile kısmi olarak ada arkasından gözetleme, tespit, teşhis ve izleme yeteneğine sahip olacak yüksek frekans radarı için gerekli olan sahaya yönelik altyapı oluşturulması, veri toplamaya yönelik deneyim artırılması ve elde edilen veriler üzerinde analizler yapılması amaçlanmaktadır.

 • Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yön. Sistemi - Ay Sınıfı (MÜREN-AY) - BTE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuş ve programın ilk projesi olarak MÜREN SYS AY Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 02 Haziran 2016 tarihinde imzalanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sahip olduğu iki adet AY Sınıfı denizaltı için (TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY (S-352)) sistem mühendisliği süreçlerine uygun olarak, modern ağır torpido (DM2A4) atış yeteneğini milli imkanlarla kazandıran bir sistem geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara aşağıdaki imkan ve kabiliyetler kazandırılacaktır:

• Envanterde mevcut DM2A4 torpidosunun atılma kabiliyeti
• MİLPAS, ED ile Hücum ve Seyir Periskopları verileri ile İz Yönetimi de dahil olmak üzere özgün Hedef Hareket Analizi (TMA)
• DM2A4 torpidosu için özgün Silah Kontrol Birimi Geliştirilecek olan başta Silah Kontrol ve TMA Birimlerinin PREVEZE ve GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonlarında ve Milli Denizaltı’da da adapte edilerek kullanılması hedeflenecektir. Ayrıca gerekli güncellemeler yapılarak sistemin Genieware arakatmanı üzerine çalışması sağlanacaktır. Proje kapsamında, Dz.K.K.lığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara Proje, geliştirilen sistemin envanterimizde bulunan 2 adet AY Sınıfı denizaltıda bütünleştirilmesini müteakip Şubat 2019'da tamamlanacaktır.

 • Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yön. Sistemi - Preveze (MÜREN-PREVEZE) - BTE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuş ve programın ikinci projesi olarak MÜREN SYS PREVEZE Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 01 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında, PREVEZE sınıfı denizaltılarımızda yer alan Savaş Yönetim Sisteminin gemi içi birimleri Dz.K.K.Iığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte modernize edilip, 20 farklı sensör ve seyir sistemi ile entegrasyon sağlanacak; sonar sinyal işleme, hedef hareketleri analizi, gemi navigasyonu, farklı torpidoların yörünge planlaması başta olmak üzere tüm çözümlemeler yerli ve milli algoritmalarla gerçeklenecektir. Projenin çıktıları, ileride projelendirilmesi hedeflenen Milli Denizaltı geliştirme faaliyetlerine doğrudan girdi oluşturacaktır. Geliştirilecek olan birimlerinin GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonunda ve Milli Denizaltı’da da adapte edilerek kullanılabilecek şekilde tasarlanması hedeflenecektir. Envanterdeki 4 adet PREVEZE Sınıfı gemi için MÜREN-PREVEZE sisteminin 72 ay sonunda tamamlanması planlanmıştır.

 • Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) - BTE

Müze Ulusal Envanter Sistemi Projesiyle müzelerdeki eserlerin sürdürülebilir bir yönetim modeli ile korunması ve müzelerin verimli bir biçimde işletilmesi amacıyla müzelerde bulunan kültür varlıklarının web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması ve envanter üzerinde gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması sağlanmıştır.

Geliştirilmekte olan laboratuvar Modülü ile de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerince verilmekte olan, eserlerin restore edilmesi koruma altına alınması bakım ve onarımı gibi yürütülen iş ve işlemlere ait bilgilerin web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması, bilgilerin ortak bir platformda tutulması ve işlemlere yönelik gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması amaçlanmaktadır. 

 • Yol Kenarı Denetim İstasyonu İşletme Yazılımı (YKDİS) - BTE

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının ve yazılımlarının iyileştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan analizler, yazılımlara yönelik testler yapılmış, çözüm önerileri belirlenmiş ve bunların raporlar şeklinde üretilmesi sağlanmıştır.

 • Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM) - BTE

Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM) projesinde Arapça dilindeki (Irak ve Suriye Arapçaları) TV haber programlarının ve telefon görüşmelerinin otomatik yazılandırılması, bunlar ile diğer haber metinlerinin ve forum, blog vb. internet metinlerinin Türkçeye otomatik tercüme edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda;
• Arapça televizyon haber programları için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi
• Arapça telefon görüşmeleri için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi
• Arapça haber metinleri için Türkçeye çeviri sistemi
• Arapça forum, blog vb. internet metinleri için Türkçeye çeviri sistemi geliştirilecektir.

 • Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme ve Bilg. Görü Uyg. (Derin Görü) - BTE

Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirildiği “Makine Öğrenme”, “Görüntü İşleme” ve “Bilgisayarlı Görü” alanlarında BİLGEM’in “State of the Art”ı yakalaması ve bu alana katkı sağlanması için “Derin Öğrenme” tabanlı yöntemler üzerinde güdümlü uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Video Analiz, Uzaktan Algılama ve Nesne Tanıma gibi problemlerin çözümü için derin öğrenmeye dayalı uygulamaların geliştirilmesi projenin ana hedefidir.

 • Taktik Elektronik Harp Podu - RF Donanım Geliştirme (EDPOD-RF) - BTE

Yapım Aşamasında

 • Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme (EHPOD-RF) - BTE

Yapım Aşamasında

 • Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY) - BTE

Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi Projesi (HTKY); terminal ve/veya yaklaşma sahasında gerçekleşen hava trafik hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli hava trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bu kapsamda PSR, SSR ve PSR/SSR radar kolaylıklarını sağlayan Kontrolör Çalışma Pozisyonu (CWP), Elektronik Uçuş Strip (EFS), Uçuş Verisi İşleme (FDP), Gözetim Veri İşleme (SDP) ve Emniyet Ağları (SafetyNet) bileşenleri geliştirilecektir.

 • Hava Trafik Kontrol Sistemleri Çözümleri (ÖZGÜN-CWP) - BTE

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği çerçevesinde başlatılan Özgün CWP Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi kapsamında, radar veri kayıt ve analizi, hava trafik resmi gösterimi ve hava trafik yönetimine ilişkin gerekli olan altyapı ve sistemlerinin millileştirilmesi, hâlihazırda kullanılmakta olan hava trafik kontrol sistemleri ile çeşitli seviyelerde entegre olabilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu, Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi, Çok Amaçlı Radar Ekranı Bileşeni, Kontrol ve İzleme Sistemi geliştirilmesi ve 9 farklı meydana kurulumu hedeflenmektedir.

 • ATM Muhabere Altyapısı Modernizasyonu (TAMAM) - BTE

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki işbirliği çerçevesinde başlatılan Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu (TAMAM) AR-GE Projesi kapsamında, ÖzgünCWP AR-GE Projesi’nde geliştirilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu ve Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi ürünlerine OLDI kabiliyeti kazandırılması, hava/yer sesli muhabere kabiliyetinin izlenmesi/ölçülmesi için Ses Kayıt ve Analiz Sistemi ile AFTN mesaj yönetimi yapacak AFTN Sunucusu ve temel düzey FDP geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • UDHB-HGM AUS Milli Strateji Belgesi ve Revizyonu (AUS-SEP) - BTE

Ülkemizin; Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) vizyonunu, misyonunu ve stratejik amaçlarını ortaya koyan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi"nin güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planının Hazırlanması projesidir. Proje sonucunda, 5 adet stratejik amaç altında, 28 adet eylem belirlenmiş ve bu eylemlerin 54 uygulama adımıyla hayata geçmesi planlanmıştır. Planlanan bu eylemlerin performanslarının takibi ise Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi(SEPSİS) ile 6 aylık periyotlarla yapılacaktır. Hedef Kitlesi: UDHB-HGM, AUS Ekosistemi Bitiş Tarihi:10.2018