Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Geliştirme ve Yönetişimi

-A +A

Kamu mali yönetimi ekosistemi paydaşları işbirliği ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında ele alınan fonksiyonel iş süreçleri, mevcut durum tespitleri, hedef görünümde yer alan kabiliyetler ve bu kabiliyetleri karşılayan sistem bileşenlerine yönelik standartları ve mimarisi belirlenmiş ve bu amaca yönelik yöntem ve yönetici mekanizması rehberliği sağlanmıştır.