AKİS PKI / Akıllı Kart İşletim Sistemi

-A +A

AKİS işletim sistemi, ISO/IEC 7816 standartlarına uygun olarak geliştirilmiş olup, PKI özelliklerine sahiptir. AKİS v2.2 ve v2.5 versiyonları, PKCS#15 veri yapısı ile kişiselleştirilmeleri durumunda kullanıcı girişi (login), sayısal imza vb. PKCS#11 uygulamalarında kullanılabilmektedirler.

AKiS PKI1 ÖZELLİKLER
▪ ISO/IEC 7816-4, 8, 9 komut kümesi desteği
▪ AES-256 güvenli mesajlaşma
▪ Özet alma
▪ Kart Doğrulanabilir Sertifika (CVC) desteği
▪ Rol-tabanlı erişim mekanizması
▪ Gerçek Rastgele Sayı Üreteci (TRNG)
▪ RSA sayısal imzalama, deşifreleme ve CVC sertifika onaylama işlemleri2
▪ RSA anahtar çifti üretme3
▪ ECDSA imzalama (ECC 128 – 640 bit aralığı)4
▪ ECC anahtar çifti üretme (ECC 128 – 640 bit aralığı)4
▪ Simetrik şifreleme/şifre çözme (DES3, AES-128, AES-192, AES-256)4
▪ Kriptografik bütünlük hesaplama (DES3 MAC/CMAC/RetailMAC, AES MAC/CMAC)4
▪ Common Criteria (CC) EAL 4+ güvenlik seviyesi
▪ Çoklu yonga desteği5
    - UKTÜM-H v7.01
    - Infineon SLE78CFX2400P
    - NXP P71D320P

1 PKCS#11 uygulamalarına yönelik sürücü desteği (PKCS#11 ve Minidriver).
2 AKiS v2.5 için RSA 1024 – 2816 bit aralığı desteklenmekte olup, AKiS v2.2 için sadece RSA 1024 bit ve 2048 bit desteklenmektedir.
3 AKiS v2.5 için RSA 1024 – 2816 bit aralığı desteklenmekte olup, AKiS v2.2 için sadece RSA 2048 bit desteklenmektedir.
4 Sadece AKiS v2.5’te desteklenmektedir.
5 Yongalar en az CC EAL 5+ güvenlik değerlendirme sertifikasına sahiptir.