Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi Başladı

-A +A

Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve INSPIRE Direktifine uygun olarak Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulmasını amaçlayan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu (TUCBS) Projesi, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmek üzere başlatılmıştır. TUCBS Projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda olan coğrafi verilerin tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartlarının oluşturulmasını ve coğrafi veri değişim standartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Projenin, her verinin tema bazında Temel Çalışma Grupları oluşturularak ve veri paylaşımına yönelik standartlar belirlenerek çok paydaşlı bir proje yönetişimi anlayışıyla yürütülmesi planlanmaktadır. Projeye katkı sağlaması planlanan paydaşlar; konusunda uzman yerli ve yabancı akademisyenler, CBS alanında faaliyet gösteren özel sektör firmaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve Mekânsal veri üretiminde sorumluluk sahibi kamu kuruluşlarıdır. Projenin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

 

 

 

08.05.2018