TÜBİTAK BİLGEM Kriptoloji Yaz Okulu 2018

-A +A

Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kriptoloji biliminin de önemi giderek artmaktadır. Kriptoloji, internetin yaygın olarak kullanımından önceki dönemlerde, genellikle askeri uygulamalar çerçevesinde kısıtlı olarak kullanılmaktaydı. İnternetin her alanda kullanıldığı ve dijital çağ olarak da adlandırılan günümüz dünyasında kriptoloji bilimi ve uygulamalarının kullanımı giderek artmaktadır. Kriptoloji, her gün kullandığımız cep telefonu ve internet bankacılığının yanı sıra bulut bilişim ve blokzincir gibi güncel teknolojilerde de kilit rol oynamaktadır.

Gün geçtikçe daha çok yatırım yapılan bu bilim dalında yetişmiş insan gücüne, gerek akademik gerekse endüstriyel alanda duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ülkemizde 90'lı yılların başlarında TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nün (UEKAE) kuruluşu ile ivmelenen kriptoloji çalışmaları, üniversitelerimizde konu üzerinde çalışan bilim insanlarının artması ile birlikte giderek yaygınlaşmaya başlamış ve tüm bu gelişmelerin sonucunda da özel sektörde konunun günlük yaşamdaki karşılıklarına odaklanan firmalar oluşmaya başlamıştır.

Yeni nesillerin hızla gelişen bu teknolojileri öncelikle doğru kullanmaları, bireysel ve toplumsal güvenlik-mahremiyet kavramlarını benimseyerek kendilerini korumaları, bilgi güvenliği ve özellikle kriptoloji nosyonlarını doğru öğrenmeleri ve farkındalıklarının artırılması, bu alanlarda kendilerini geliştirmek istemeleri ve mesleki kariyer hedeflemeleri durumunda bu hedeflere doğru yoldan nasıl ulaşabileceklerini aktarmak adına TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından 2011 yılından bu yana lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kriptoloji yaz okulları düzenlenmektedir. Ayrıca, söz konusu eğitimlerle kriptoloji alanında oluşan sinerjinin ve lise-üniversite öğrencileri arasında artan farkındalığın, akademide ve endüstride bu konuda çalışacak insan gücü oluşumuna katkı sağlaması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından geleneksel olarak düzenlenen yaz okulu etkinliğinin yedincisi olan “Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2018”, 03 - 07 Eylül 2018 tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir. “Üniversite Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2018” etkinliği ise yine TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde 09-14 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2018 etkinliği, ülkemizin çeşitli illerindeki okullar tarafından bu yıl da büyük ilgi görmüştür. Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından, kriptoloji alanına meraklı, henüz lise eğitimini tamamlamamış toplam 36 başarılı öğrenci etkinliğe katılmaya hak kazanmıştır.

Yaz okuluna katılan öğrencilere üç temel eğitim verildi. Bunlardan ilki olan "Kriptoloji Tarihi" kapsamında kriptoloji biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı. Ayrıca gençlere, 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan ve çok önemli bir yeri olan Enigma tipi şifreleme aygıtları tanıtıldı. Diğer bir eğitim olan "Kriptografik Temel Yapıtaşları ve Analiz Teknikleri" çerçevesinde ise temel şifreleme tekniklerinden başlanılarak, dizi ve blok şifreleme, özet fonksiyonlar, açık anahtarlı şifreleme metotları, güvenli yazılım ve kriptografik protokoller anlatıldı. Eğitimin üçüncü kısmındaysa modern uygulama alanlarından örnekler ve yakın gelecek öngörüleri aktarıldı.  
 
Yaz okulu, öğretici olmasının yanında öğrencilerin keyifli zamanlar geçirmesini de sağladı. Öğrenciler gündüz aldıkları eğitimlerin dışında akşamları çeşitli söyleşilere katıldılar ve grup oyunları oynadılar. "Hazine Avı" oyunu ile öğrenciler gruplar halinde kendilerine verilen şifreli mesajları çözerek öğrendikleri teorik bilgileri uygulama şansı buldu. Bunun yanı sıra eğitim süresi dışında yoğun çalışmalar yaparak "İlk Algoritmam Proje Sunumları"nda yeni ve özgün kripto algoritmaları tasarladılar. Eğitimin son gününde her grup tasarımını sundu ve diğer grupların algoritmalarını analiz etti. Kapanış töreninde katılım belgelerini alan liseli öğrenciler bir haftalık kriptoloji eğitimini tamamlamış oldular.

Etkinlik hakkında bilgi için tıklayınız.

Fotoğraflar

07.09.2018